Мой сайт
Главная | Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Test category » Test forum » Тема 3. Макроэкономическая нестабильность (Цикличность как форма экономического развития.)
Тема 3. Макроэкономическая нестабильность
ТатьянаЕК-321Дата: Пятница, 21.02.2014, 17:27 | Сообщение # 226
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Циклічність як форма економічного розвитку   Кожне суспільство прагне до розширеного відтворення та економічного зростання. Технічний прогрес, збільшення виробничих потужностей та підвищення життєвого рівня населення є стратегічними цілями для кожної країни. Проте довгострокове економічне зростання не завжди є динамічним і рівномірним, воно переривається періодами економічними нестабільностями, коливаннях в темпах економічного зростання та ефективності відтворення. Періодично швидке зростання переривається спадом виробництва, низьким рівнем зайнятості та надмірною інфляцією. Розвиток економіки в такому стані має хвилеподібну структуру, коливання в економіці відбувається не хаотично, а у формі економічних циклів.
Економічний цикл – це послідовність піднесень і спадів ділової економічної ефективності протягом декількох років або десятиліть. Це рух суспільного виробництва від одного кризового явища до іншого, який постійно повторюється. 
  В економічному циклі виділяють кілька циклів або фаз:- Криза. Початок кризи призводить до труднощів збуту продукції, скорочення виробництва, банкрутства підприємств, збільшення частки безробітних. Такою є об’єктивна реалія ринкового механізму на порушення рівноваги попиту та пропозиції.Скорочення виробництва під час кризи поступово призводить до відновлення пропорцій в економіці і ринкова економіка входить в стан депресії.- Депресія. В стані депресії ринкова економіка перебуває в застої. Поступово реалізуються виробничі товари, наростає попит, відбувається погіршення інших показників.- Пожвавлення. В такому стані відбувається пожвавлення виробництва, зростає кількість робочих місць, підприємці відновлюють виробництво.- Піднесення. Економіка виходить з стану рецесії, показники розвитку економіки перевищують до кризові. На цій фазі розвивається бізнес, поліпшуються економічні показники і економіка готується до наступних економічних криз. Такий процес відбувається безперервно.Крім загальносуспільних криз існують нерегулярні кризи. Які носять локальний характер і охоплюють тільки окремі сфери та галузі.За терміном тривалості економісти ділять цикли на 4 групи:- малі цикли – це цикли тривалість яких триває від 3 до 4 років. Вони являють собою коливання ділової активності. Їх пов'язують з тимчасовою кризою фінансово-економічної системи. Така криза має місце на сьогодні місце у розвинутих країнах заходу.- середні цикли – це цикли тривалість яких триває від 7 до 11 років. Ці цикли переважно пов’язані з оновленням основного капіталу, саме протягом цього часу  основний капітал зношується і поки він не оновлений створює негативні проблеми в економіці.- довгі циклічні – це цикли тривалість яких триває від 50  і більше років. Цей цикл пов'язують із технологічним оновленням всього способу виробництва. Саме протягом цього періоду відбувається докорінна зміна техніки і технології, менеджменту і маркетингу, всієї економічної основи суспільства. Цей  процес відбувається революційним та еволюційним шляхом.- вікові  ( столітні цикли ) – пов’язані з докорінною зміною головних держав або групи держав.   Циклічний розвиток пояснюється цілою сукупністю чинників серед яких можна виділити:- постійний розвиток суспільства і продуктивних сил;- НТР, яка сприяє створенню нової техніки і технології, нових видів сировини і енергії;- постійна зміна попиту, а отже і виробництва;- значне розширення грошово-кредитних відносин.

Добавлено (21.02.2014, 17:27)
---------------------------------------------
Завдовьева Татьяна ЕК-321

 
OlichДата: Пятница, 21.02.2014, 18:50 | Сообщение # 227
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Репутация: 0
Статус: Offline
Макроэкономическая нестабильность -- это, прежде всего колебания экономической активности (экономические циклы), появление безработицы,
недогрузки производственных мощностей, инфляции, дефицит
государственного бюджета, дефицит внешнеторгового баланса. Она
характерна для рыночной экономики. Макроэкономическая нестабильность по
многим направлениям снижает эффективность экономики.
Макроэкономическая нестабильность рыночной экономики, проявившаяся в XX веке в циклических спадах общественного производства, в инфляции и в
массовой безработице, подорвала догму английской классической школы о
том, что равновесие спроса и предложения на микроуровне автоматически
распространяется и на макроуровень. Теории экономического цикла и
инфляции, экономического роста дают начало новому направлению
современной макроэкономики - теории экономической динамики.

 
StellaДата: Пятница, 21.02.2014, 22:07 | Сообщение # 228
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Макроэкономическая нестабильностьимеет два проявления: безработицу и инфляцию – два сложнейших объекта
анализа и регулирования.
Безработица –явление, объективно присущее рыночной экономике. Поэтому надо учиться жить с
ней и управлять ею.
Безработица –элемент более общей категории «незанятость», сложнейший социальный и
экономический феномен. Она превратилась в эпицентр всей системы причинных и
функциональных зависимостей современной макроэкономики, поскольку непосредственно
определяет динамику величин совокупного спроса, совокупного предложения, уровня
цен, размеры государственных социальных выплат. Регулирование
безработицы – ключ к макроэкономическому равновесию.
В массовом сознании альтернативой безработице выступает
«полная занятость», которая тем же сознанием понимается как трудоустройство
всех трудоспособных в трудоспособном возрасте.
Однако в экономической теории состояние «полная занятость»
не охватывает все «сто процентов трудоспособных», а сосуществует наряду с так
называемой «естественной безработицей», которая включает фрикционную и
структурную формы.
Фрикционная безработица связана с реализацией индивидом неотъемлемого права на свободу выбора вида и места работы. К «фрикционным безработным» относят впервые ищущих
работу, уволившихся с целью перемены работы, сезонников. Такие «ищущие» будут
всегда – меняются люди, но сам тип безработицы остается.
Структурная безработица:если фрикционная безработица исходит от работника, то структурная появляется
под влиянием макроэкономических факторов. Дело в том, что в структуре
потребления и производства постоянно происходят изменения, которые вызывают соответствующие
изменения в структуре спроса на рабочую силу: спрос на одни профессии растет,
на другие – уменьшается. Это и есть структурная безработица, которая
вызывает изменения не только в профессиональной, но и в пространственной
структуре совокупного работника (так как изменяется размещение производства).
Циклическая безработица – та доля незанятости трудоспособного населения, которая вызвана «кризисной» фазой
экономического цикла: совокупные расходы на товары и услуги сокращаются, а это,
уменьшая объем производства, сокращает и занятость. Поэтому циклическая безработица
есть следствие «дефицита совокупного спроса».
Уровень
безработицы при полной занятости (циклическая безработица равна нулю)
называется «естественным уровнем безработицы».
Естественный
уровень безработицы возникает при сбалансированности рынков труда, т. е. когда
число ищущих работу равно числу свободных рабочих мест.
Если число ищущих не равняется числу свободных
рабочих мест, значит, рынки труда не сбалансированы; при этом возможны два варианта:
а) число
ищущих работу больше числа свободных рабочих мест; разница образует величину
«циклической безработицы» (в экономике в этот период – дефицит спроса);
б) число
ищущих работу меньше числа свободных рабочих мест; разница показывает
уменьшение естественной безработицы (в экономике – избыточный совокупный
спрос).
Естественная безработица – некийэкономический идеал, так как означает баланс свободных рабочих мест и свободных
рабочих рук, поэтому в реальности недостижима:
а)
реже события развиваются в сторону уменьшения естественной безработицы
(искусственное сокращение фрикционной безработицы за счет уменьшения «ищущих» +
сверхурочные + совместительство);
б)
чаще – в сторону превышения за счет роста циклической безработицы.
Для
количественной оценки безработицы используется следующий показатель:
Уровень безработицы – количественный показатель незанятой частисовокупной рабочей силы, рассчитывается он следующим образом:

В
состав совокупной рабочей силы включаются все трудоспособные в трудоспособном
возрасте, желающие работать (т. е. исключаются нетрудоспособные по возрасту
«до» и «сверх», а также трудоспособные в трудоспособном возрасте, но не
работающие и не ищущие работу).
Государственноерегулирование занятости населения сводится к следующим действиям:
1)     программам
по стимулированию роста занятости и увеличению числа рабочих мест;
2)     программам,
направленным на подготовку и переподготовку рабочей силы;
3)     программам
содействия найму рабочей силы;
4)     программам
по социальному страхованию безработицы, т.е. правительство выделяет средства на
пособия безработным. 

Симонян Стелла ЕК-321


Симонян Стелла ЕК-321
 
ТатьянаЕК-321Дата: Суббота, 22.02.2014, 11:31 | Сообщение # 229
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Антициклічне та антикризове регулювання економіки

      Антициклічне регулювання економіки – це цілеспрямовані дії держави, а також великих корпорацій і фінансових структур спрямовані на регулювання циклічних коливань і стабілізацію ринкової кон’юнктури.

Антициклічне регулювання  економіки призводить до того, що зміна ділової активності не має стрілоподібного характеру. Головну роль у регулюванні економіки відіграє держава, використовуючи макроекономічні теорії та практичний досвід. Вперше антикризове регулювання економіки застосував уряд США в період 1929-1933 років. Після Другої Світової війни і до тепер розвинуті країни світу широко практикують арсенал антикризового регулювання, що забезпечує динамічний розвиток економіки.

Антикризове регулювання здійснюється економічно-правовими та адміністративними методами.

Найважливішими економічними заходами антикризової політики держави є:В період економічної кризи та нестабільності:

- зменшення облікової ставки, що тим самим робить банківські кредити дешевші. Зменшення ставок кредитів дозволяє підприємцям розширювати виробництво та оновлювати основний капітал;- зменшення норм обов’язкових резервів у банках;- додаткові витрати з державного бюджету для покриття різних соціальних виплат та допомоги;- зниження податкових ставок;- збільшення заробітної плати працівникам;- залучення інвестицій.

  В період економічного піднесення:

  - підвищення облікової ставки;- продаж державних цінних паперів;- скорочення витрат з державного бюджету;- обмеження заробітної плати;- скорочення інвестицій в країну ( всі ці методи спрямовані для того, щоб в економіка «не перегрілася» ( не надто швидко розвивалась ).
     До адміністративно-правових методів регулювання економіки належать: зміна патентного законодавства, амортизаційних правил, інструкцій і положень.  Великі корпорації узгоджують між собою економічну політику, намагаються виконати державні програми.
  Завдовьева Татьяна ЕК-321
 
Julia_RyaninaДата: Суббота, 22.02.2014, 18:13 | Сообщение # 230
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Характерной чертой рыночного хозяйства является цикличность экономического развития. Цикличность - это форма развития экономики как единого целого, движение от одного макроэкономического равновесия к другому. Цикличность можно рассматри­вать как один из способов саморегулирования рыночной экономики. Поскольку характер­ной чертой цикличности является движение не по кругу, а по спирали, то она представля­ет форму прогрессивного развития.Экономический (деловой) цикл - это периодические колебания уровней занято­сти, производства и цен. Поскольку экономические циклы связаны то с падением, то с ростом деловой активности, то они также именуются «деловыми циклами».Надо отметить, что в макроэкономике отсутствует единая теория экономического цикла. Поэтому ученые различных экономических школ по-разному трактуют причины и сущность циклических колебаний рыцочной экономики. Среди причин цикличности вы­деляются: периодическое истощение автономных инвестиций; ослабление эффекта муль­типликации; колебания объемов денежной массы; обновление основного капитала и т.д.Вместе с тем большинство экономистов считают, что уровень совокупных расходов непо­средственно определяет уровень занятости и производства, а совокупные расходы в свою очередь определяются предельной склонностью к потреблению, сбережению и инвестированию.В итоге экономическое развитие всегда связано с нарушением рав­новесия, с отклонением от средних показателей экономической динамики.

Юлия Рянина, ЕК-321


Сообщение отредактировал Julia_Ryanina - Суббота, 22.02.2014, 18:31
 
ИринаСергееваЕК221Дата: Суббота, 22.02.2014, 19:15 | Сообщение # 231
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
Экономический цикл – периодическиеколебания уровней за­нятости, производства и инфляции.
Продолжительностьциклов:
 • 1.     ЦиклыКитчина – 3-4 г., объясняются колебаниями товарно-материальных запасов.
 • 2.     ЦиклыЖугляра – 8-10 л.
 • 3.     ЦиклыКондратьева 48-55 л.


Фазыэкономического цикла:
1.     Кризис. Рынокпереполнен, спрос падает, но предложение растет по инерции. Снижение цен.Кризис ликвидности, рост ссудного процента, остановка предприятий вследствие
дорогих кредитов.
2.       Депрессия.Дальнейшее снижение объемов производства. Рост безработицы. Инвестиционныепроцессы практически отсутствуют в виду негативных ожиданий инвесторов.
3.     Оживление. Постепеннообъемы производства начинают увеличи­ваться, безработица сокращается,
оживляются инвестиционные процес­сы, начинается циклическое повышение цен и ставки процента.
4.     Подъем. Экономическаясистема приближается к своему потенци­альному уровню. Высокими темпами растут
объемы промышленного производства и ВВП, практически исчезает безработица,
производствен­ные мощности работают с высокой загрузкой, продолжается рост цен и процентных ставок. Подъем за­вершается «бумом», когда экономика оказывается «перегретой», и с не­избежностью скатывается в новый кризис.
Во второй половине 20 века произошли некоторые изменения в цикличности рыночной  экономики:
1.     Циклы(кризисы) стали наступать чаще. Раньше 10-15 лет, сейчас 5-7 лет.
2.   Фазакризиса стала сопро­вождаться повышением общего уровня цен. Сочетание стагнации
с ин­фляцией получило в экономической теории название стагфляции.
3.   Резкогоспада производства не наблюдается вследствие мер гос. регулирования.
4.   Сталипроявляться структурные кризисы, т.е. кризис проявляется не во всей экономике,
а в отдельных отраслях.

Ирина Сергеева ЕК-221


Сообщение отредактировал ИринаСергееваЕК221 - Суббота, 22.02.2014, 19:19
 
ТатьянаЕК-321Дата: Суббота, 22.02.2014, 19:18 | Сообщение # 232
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Зайнятість і державна політика зайнятості.   
Зайнятість є категорією ринкової економіки, адже в попередніх формаціях де абсолютно переважало сільське господарство не було розмежування громадян на тих хто працює  і на тих хто не працює. Лише із встановленням великого товарного виробництва і концентрацією населення у містах, розвиток людської цивілізації виникла потреба визначити чисельність населення які мають роботу і доходи або не зайняті трудовою діяльністю і вимагають фінансової допомоги. 
Рівень зайнятості населення для кожної країни має велике значення.  Саме в процесі трудової діяльності члени суспільства створюють блага для власної життєдіяльності.  Чим більше людей зайняті продуктивною працею тим більші створюються матеріальні блага, тим вищий добробут населення країни.
Зайнятими вважаються громадяни, які забезпечені робочими місцями і отримують дохід, або виконують інші обов’язки з чинним законодавством. Основним видом зайнятості є зайнятість працівників у сфері  економічної діяльності, де створюються матеріальні блага. За Законом України про зайнятість населення, до зайнятих належать особи, які працюють у державному або в приватному секторі економіки, самостійно організовують бізнес, працюють на оплачуваних посадах, в органах державної влади, управління і в громадських об'єднаннях ( партії ), проходять службу в армії, навчаються з відривом від виробництва, виховують дітей і доглядають за хворими.
Державна політика зайнятості полягає в тому, щоб якнайбільше залучити громадян до продуктивної праці. Вона є головною умовою соціального захисту населення. Разом  з тим, як показала світова практика і досвід Радянського Союзу повна зайнятість  не є свідченням ефективності використання людського капіталу. Тому ринкова економічна система передбачає зайнятість населення до того рівня, доки досягається найефективніше використання працездатного населення, до рівня раціональної зайнятості.
Раціональна зайнятість  передбачає такий рівень зайнятості працездатного населення за якого досягається найбільший корисний ефект, найвища працездатність праці. За таких умов деяка частина трудового потенціалу залишається незайнятою, вона утримується за рахунок суспільства, за рахунок того продукту, який створюють зайняті працівники.

В Україні сьогодні працюють 21 млн. чол. З метою регулювання оптимальної зайнятості українська влада має сприяти розвитку підприємництва, індивідуальної трудової діяльності, залучати іноземні інвестиції, вдосконалювати ринок праці.
Безробіття є сучасною проблемою суспільства, не від'ємним атрибутом ринкової економіки. Вона характеризується  незадоволеним попитом на робочі місця і є важливим елементом конкуренції у сфері трудових відносин. Для суспільства небезпечним є не наявність безробіття, а відсутність механізму його регулювання  та надійного захисту суспільства. Світова практика показує, що найвищий рівень безробіття спостерігається у країнах з низьким соціальним розвитком.
За Законом України безробітними вважаються громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин на мають роботи і заробітку, зареєстровані у службі зайнятості і бажають приступити до роботи. 
Безробіття характеризується такими основними показниками:
- Рівень безробіття;
- Тривалість безробіття;
- Природного нормального безробіття.
В Україні станом на 1 січня 2009 року приблизно 650 тис. зареєстрованих безробітних.  
Довгострокове вважається безробіття тривалість якого триває більше 1 року. 
Природній рівень безробіття - це оптимальна кількість безробітних, яка не спричиняє негативного впливу на економіку. В різних країнах вона не однакова і коливається в межах 3-7 %.
    Розрізняють такі види безробіття:
- фрикційне;
- структурне;
- циклічне;
- сезонне;
- приховане відкрите.

Завдовьева Татьяна ЕК-321
 
ИринаСергееваЕК221Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 17:06 | Сообщение # 233
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
Инфляция (от лат. Inflation – вздутие)означает переполнение сферы обращения денежными знаками сверх действительной потребности национального хозяйства. Обычно инфляция имеет в своей основе не одну, а несколько взаимосвязанных причин, и проявляется она не только в повышении цен - наряду с открытой, ценовой имеет место скрытая, илиподавленная, инфляция, проявляющаяся, прежде всего в дефиците, ухудшении качества товаров.
   Во время инфляции бумажные деньги обесцениваются по отношению: а) к золоту (при золотом стандарте), б) к товарам, в) к иностранным валютам. Вследствие этого происходит в первом случае - повышение рыночной цены золота вбумажных деньгах, во втором -  рост цен товаров и в третьем случае  - падение курса национальной валюты, поотношению к иностранным денежным единицам, сохранившим прежнюю реальную стоимость или обесценившимся в меньшей степени.
   Под инфляцией понимается дисбаланс спроса и предложения (форма нарушения общегоравновесия), проявляющийся в общем росте цен. Но это не означает, что в период инфляции растут все цены. Цены на одни товары могут расти, на другие оставаться стабильными; цены на одни товары могут расти быстрее, чем на другие. В основе этих пропорций лежит разное соотношение между спросом и предложением и различная эластичность.
   Инфляцию можно определить как непрерывный общий рост цен. И в этом случае ключевыми словами при ее определении будут следующие: непрерывный, т.е. рост цен происходит постоянно; и общий, т.е. повышение цен охватывает все рынки и это характерно для экономики в целом.
   Однако не всякое повышениецен служит показателем инфляции. Цены могут повышаться в силу улучшения качества продукции, ограниченности факторов производства, ухудшения условий добычи топливно-сырьевых ресурсов, изменения общественных потребностей. Но это будет, какправило, не инфляционный, а в определенной мере логичный, оправданный рост цен
на отдельные товары.


Сообщение отредактировал ИринаСергееваЕК221 - Воскресенье, 23.02.2014, 17:09
 
ТатьянаЕК-321Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 20:14 | Сообщение # 234
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Соціальний захист населення в ринковій економіці.    
Як показала світова практика, що саме  висока ефективна ринкова економіка забезпечує найповніший соціальний захист населення, найвищий життєвий рівень. В умовах так званого соціалізму Радянського Союзу існувала соціальна рівність між населенням.  В ринкової економіки існує нерівність в багатстві,  з цією метою здійснюється соціальна політика, реалізовуються соціальні програми. 

Основними принципами є:

1.Сворення достатньої кількості робочих місць для працездатних;
2. Надання належної допомоги безробітним;
3. Захист рівня життя від інфляції;
4. Надання допомоги малозабезпеченим сім'ям;
5. Встановлення мінімальної заробітної плати;
6. Забезпечення для широких верств населення якісної освіти та охорони здоров'я;
7. Охорона навколишнього середовища;
8. Захист прав споживачів.
В системі соціального захисту населення важливе місце має соціальне страхування:
- Пенсійне;
- Медичне;
- Страхування на випадок безробіття;
- Страхування від нещасних випадків на виробництві.
В розвинутих країнах Заходу страхування здійснюється за рахунок внесків держави, фірм і працівників. За рахунок цього і формуються страхові фонди, які є державними або приватними.
Основою соціального захисту населення є:
- Економічний розвиток країни;
- Досконалість державних механізмів, розподілу соціальних благ. 
За рівнем соціального захисту Україна займає останні місця серед європейських країн через:
- Недостатній розвиток економіки;
- Висока тіньова економіка;
- Висока корумпованість державного апарату.


Завдовьева Татьяна ЕК-321
 
ОксанаДата: Вторник, 25.02.2014, 18:19 | Сообщение # 235
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
3. Виды циклов
В экономике наблюдаются различные колебания, имеющие объективный характер:
 • периоды обновления отдельных элементов капитала;
 • колебания, связанные с обновлением основного капитала;
 • колебания, связанные с обновлением частей зданий, сооружений;
 • колебания, связанные с  демографическими процессами и сельскохозяйственным производством.


Классификация  экономических циклов основана на продолжительности функционирования различных видов физического капитала.
По продолжительности выделяют следующие виды циклов:
 • циклы Дж.Китчина продолжительностью 2-4 года; их связывают с движением запасов, оптовых цен, с колебанием   мировых   запасов   золота, с неравномерностью воспроизводства оборотного капитала;
 • циклы, связанные с обновлением основного капитала (циклы К.Жугляра); их продолжительность составляет 8-12 лет;
 • строительные   циклы   (циклы   С.Кузнеца),   связанные   с   периодическим обновлением жилищ и определенных типов производственных сооружений: продолжительность данных циклов составляет 18-25 лет;
 • большие циклы (длинные волны Кондратьева) продолжительностью 40-60 лет. В основе данных циклов лежит продолжительность срока службы промышленных и непромышленных зданий и сооружений.  Кондратьев объяснял существование больших циклов необходимостью накопления капитала для создания новой инфраструктуры. В своих длинных волнах  он  выделял две фазы — повышательную и понижательную. Повышательной фазе предшествует взрыв в научно-техническом прогрессе. Внедрение «продуктов» такого взрыва в экономику осуществляется на стадии хозяйственного подъема.


В процессе исследования экономических циклов экономистами (А.Атальоном, Дж.Кларком, П.Самуэльсоном и др.) было обнаружено явление, получившее название акселерации. Суть данного явления заключается в том, что рост спроса на предметы потребления вызывает  рост спроса на средства производства, а значит, на инвестиции. Акселератор определяется как отношение инвестиций к приросту производства или национального дохода:
V = I t / (Y t-1 — Y t-2),
где V — акселератор, I — инвестиции, Y — доход или готовая продукция, t -соответствующий год.
Принцип акселерации обладает двусторонним действие. С одной стороны, он является результатом нестабильности экономики и сам порождает нестабильность. С другой — в фазах оживления и подъема он способствует росту капитальных вложений и ускоряет ход цикла. В фазах же кризиса и депрессии он усиливает разрушительный характер спада.

Ладыгина Оксана ЕК-321
 
ТатьянаЕК-321Дата: Вторник, 25.02.2014, 20:09 | Сообщение # 236
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Безработица – экономическое состояние, которое характеризуется тем, что часть взрослого трудоспособного населения не имеет работы и находится в ее поисках.

Общая численность занятых и безработных составляет рабочую силу.

рассмотрим формы безработицы, различающиеся причинами возникновения.

Фрикционная безработица (от лат. frictio – трение) – безработица, связанная с затруднениями в трудоустройстве и ожиданием работы людьми, которые стремятся сменить место работы или профессию. Само название говорит о том, что рынок труда функционирует с трением: кто-то ищет себе более интересную и более высокооплачиваемую работу, кто-то, наоборот, не соответствует требованиям на своем рабочем месте и должен найти более простую работу.

К фрикционным безработным относятся также молодые люди, не имеющие работы ввиду отсутствия квалификации и опыта; те, кто подвергается дискриминации на рабочем месте по признакам пола, расы и национальной принадлежности. Фрикционная безработица практически постоянно присутствует в экономике и в ряде случаев способствует более эффективному использованию рабочей силы, ее рациональному распределению.

Структурная безработица – безработица, вызванная несоответствием профессиональной подготовки рабочей силы структуре производства.

Структура производства постоянно изменяется под влиянием научно-технического прогресса, внедрения новых технологий. Потребность в одних видах профессий сокращается, зато появляется спрос на новые, ранее не существовавшие профессии. Например, с появлением персональных компьютеров отпала надобность в прежнем количестве конторских служащих. В то же время появились вакантные места для математиков и программистов. Структура рабочей силы меняется медленно, поэтому и возникает безработица, которая называется структурной. Этот вид безработицы имеет место в любой фазе экономического цикла, даже на вершине подъема.

Разница между фрикционной и структурной безработицей весьма не определенна. Однако можно выделить два основных критерия, по которым они отличаются друг от друга:

1) фрикционные безработные имеют профессиональные навыки и квалификацию, которые они могут продать на рынке труда, а структурные безработные не могут получить работу без переподготовки и дополнительного обучения или смены места жительства;

2) фрикционная безработица носит кратковременный характер, аструктурная более долговременна, а значит, более серьезна.

Таким образом, и фрикционная, и структурная безработицы являются неизбежными и существуют на всех стадиях экономического цикла, даже на высшей точке подъема.

Третья форма безработицы – циклическая – вызвана сжатием производства во время периодически повторяющихся спадов в экономике.

Она возникает тогда, когда количество рабочих, желающих получить работу, больше, чем число рабочих мест. В фазах расширения и подъема появляются новые рабочие места, и эта безработица рассасывается.

Чтобы определить уровень циклической безработицы, нужно из общего уровня безработицы вычесть естественный уровень безработицы.

Различают также и другие виды безработицы.

Технологическая (текучая) безработица – безработица, связанная с внедрением малолюдной и безлюдной технологии, основанной на электронной технике.

Сезонная безработица обусловлена колебаниями в объеме производства определенных отраслей в зависимости от времени года (сельскохозяйственные и некоторые виды строительных работ, промыслы и т.п.).

Завдовьева Татьяна ЕК-321
 
ОксанаДата: Вторник, 25.02.2014, 22:49 | Сообщение # 237
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Основные формы проявления макроэкономической нестабильности:
Цикличность макроэкономического развития, которая представляет собой периодическую нестабильность в тенденции долговременного экономического роста;
Инфляция, которая тормозит научно-технический прогресс, дезориентирует вложение капитала, сдерживает инвестиционные процессы;
Несовершенство системы налогообложения, в результате чего наступает сокращение совокупных доходов;Недальновидные действия государства в области социальной политики, необоснованное расширение социальных программ;
Безработица, в результате которой снижаются доходы населения, что, в свою очередь, сокращает сбережения и т.д.
Рассмотрим вышеперечисленные формы макроэкономической нестабильности.
Цикличность макроэкономического развития.
Вообще, кризис представляет собой резкое сокращение объёмов производства, частичное разрушение производительных сил, перепроизводство товаров, банкротство многих предприятий, рост безработицы, падение заработной платы, резкое удорожание кредита и падение его объёмов.
Как уже было сказано, общество развивается неравномерно, через спады и подъёмы. Колебательная экономическая динамика наблюдается уже в течение 170 лет. Первые экономические кризисы датируются 1821 годом в Англии и 1840 годом в Германии. С тех пор они повторялись каждые 7-12 лет. Кризис 1873 года явился первым в истории циклов мировым экономическим кризисом. Причинами цикличности являются периодические истощения автономных инвестиций, ослабление эффекта мультипликации, колебания объёмов денежной массы, обновление «основных капитальных благ» и т.д.
Инфляция.
Инфляция
- это повышение общего уровня цен. Это, конечно, не означает, что повышаются обязательно все цены. Даже в периоды довольно быстрого роста инфляции, некоторые цены могут оставаться относительно стабильными, а другие падать. Одно из главных больных мест инфляции - это то, что цены имеют тенденцию подниматься очень неравномерно. Одни подскакивают, другие поднимаются более умеренно, а третьи вовсе не поднимаются.
Налогообложение.
Государство не может существовать без налогов. Налоги представляют собой обязательные платежи, взимаемые государством с юридических и физических лиц с целью удовлетворения общественных потребностей. Закреплённая законодательно совокупность налогов, платежей, принципов их построения и способов взимания образует налоговую систему.
Налоги служат не только главным источником пополнения государственных доходов, но и одним из основных рычагов воздействия государства на рыночную экономику. Поэтому создание эффективной системы налогообложения является одной из важнейших задач любой страны.
Безработица.
Безработица
- весьма распространённое явление не только в странах, вступивших на путь рыночных реформ, но и во многих странах с рыночной экономикой, особенно в Западной Европе, где она довольно высока и превышает 10% трудоспособного населения.

Ладыгина Оксана ЕК-321
 
RushanaДата: Суббота, 01.03.2014, 21:35 | Сообщение # 238
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Інфляція - це процес підвищення загального рівня цін і, як наслідок, зниження купівельної спроможності грошей, або їхнє знецінення.
Розмаїття форм вияву інфляції потребує різних підходів до визначення причин та механізмів інфляційного процесу. Умовно всі теоретичні концепції інфляції можна розділити на дві групи: економічні та неекономічні.

Неекономічні теорії можна умовно розподілити на природні (зумовлені стихійними лихами, серйозними технологічними аваріями, епідеміями тощо) та політичні - зумовлені війнами, мілітаризацією економіки і т.ін.
Економічні теорії інфляції можна поділити на монетарні та немонетарні.
Основними причинами інфляції, за монетарними, є:
– грошова емісія, не забезпечена товарною масою;
– кредитна емісія;
– криза валютно-фінансової системи;
– зростання бюджетного дефіциту та державного боргу;
– мілітаризація економіки, яка є причиною збільшення видат-
ків бюджету, додаткового поглинання матеріальних і трудових
ресурсів, а отже, вилучення зі сфери виробництва споживчих
товарів, збільшення споживчого попиту з боку зайнятих в обо-
ронній промисловості;
– державна монополія;
– монополізм підприємств;
– механізм оподаткування (при збільшенні податку на прибуток
проявляється тенденція до зниження обсягів виробництва).
Причинами інфляції немонетарної теорії вважають:
1) зростання витрат виробництва внаслідок:
– перевищення темпів зростання заробітної плати над темпами зростання продуктивності праці;
– перевищення темпів зростання податків над темпами зростання доходів;
– зростання цін на сировину та енергоресурси;
2) зростання сукупного попиту, не пов’язаного зі зростанням грошової маси. Причиною збурення сукупного попиту в цьому випадку є оптимістичні очікування підприємців щодо майбутньої кон’юнктури в умовах повної зайнятості. За цих умов зростання сукупного попиту зумовлює зростання рівня цін, яке урівноважить сукупний попит і сукупну пропозицію;
3) структурні зрушення в сукупному попиті, які виявляються в зростанні попиту на нові престижні товари при зростанні добробуту населення, що призводит ь до зростання їх цін, але на інші товари вони не знижуються, і зменшується їхня пропозиція, таким чином загальний рівень цін зростає;
4) зміни структури ринку, пов’язані із владою монополій, олігополій та держави, яка реалізується в адміністративному монопольному зростанні цін.


Шагидуллина Рушана ЕК-321


Сообщение отредактировал Rushana - Суббота, 01.03.2014, 21:37
 
ИринаСергееваЕК221Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 23:33 | Сообщение # 239
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
По темпам инфляции различают следующиевиды:

1.     Умеренная (ползучая) – до 10 % в год.
2.     Галопирующая, 10-100% в год.
3.     Гиперинфляция – свыше 100 % в год (для стран сразвитой экономикой)Для стран с переходной,развивающейся и неустойчивой экономикой критерии начала гиперинфляции значительно выше.
Критерий гиперинфляции Кейгана– 50 % в месяц или 13000 % в год. Яркий пример гиперинфляции –Зимбабве. В 2008 году инфляция составила 231 млн. %. Выпущена купюра 100 трлн. зимбабвийских долларов (300 дол. США)

Эффект  Фишера: номинальная ставка в условиях инфляции изменяется так, что реальная ставка процента остается неизменной, т. е. на сколько процентов вырастет  инфляци настолько же процентов увеличива­ется и номинальная ставка.    Длительное пребывание в условиях инфляции вызвало приспособление к нейэкономических субъектов при помощи механизма инфляционных ожиданий. Инфляци­онные ожидания  - это оценка субъектами рынкаизменения тем­пов инфляции в будущем периоде. Можно сказать, что инфляционные

ожидания управляют ценами. Экономические агенты закладывают инф­ляционные
ожидания в будущие номинальные цены на всех стадиях производства и реализации товаров и услуг, чтобы застраховать свою выручку от обесценения. В
экономической теории различаются стати­ческие, адаптивные и рациональные

инфляционные ожидания.
   Затяжной рост цен порождает устойчивые инфляционные ожида­ния, чтопридает инфляции самоподдерживающийся, т. е. инерцион­ный характер. Под влиянием устойчивых ожиданий раскручивается инфляционная спираль. Это сказывается на поведении всех экономи­ческих агентов: потребители страхуются, закупая

товары впрок. Тем самым потребители создают давление спроса, что заставляет
произ­водителей еще больше повышать цены. Банки повышают номиналь­ную ставку процента. Профсоюзы закладывают в трудовые договоры повышенную ставку заработной платы. Инфляция совершает новый виток, формируются новые и более высокие инфляционные ожи­дания.
Ирина Сергеева ЕК-221


Сообщение отредактировал ИринаСергееваЕК221 - Воскресенье, 02.03.2014, 23:36
 
ОксанаДата: Понедельник, 03.03.2014, 19:50 | Сообщение # 240
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Традиционным можно признать следующие направления
развития цикличности экономики.

    1. Монеториская теория вызвана исключительно в денежно-кредитных отношениях, в финансовой сфере.
    2. Теория перенакопления – в диспропорциональным развитии отраслей, выпускающих производственные товары, по отношению к отраслям, производящим потребительские товары,т.е. в инвестициях. При этом забывается о потреблении, об обратном влиянии потребительского спроса на инвестиции.
    3. Теория недопотребления – в чрезмерных сбережениях, так как они ведут к сокращению спроса на потребительские товары,а в условиях депрессии сбереженные средства не могут использоваться и для инвестирования; главное внимание сторонники этой теории уделяют рынку потребительских товаров.
    4. Психологическая теория – в факторах пессимизма и опти-
мизма в склонности к потреблению или к сбережению.
    5. Экстремальная теория (от лат. externus – внешний, посторонний) – во внешних факторах: войны, революции, крупные научные открытия, миграцией населения, освоение новых территорий и т.д.).
    6. Теория акселерации – в эффекте акселератора, в том, что воз-
растание спроса на предметы потребления порождает ценную реакцию, которая многократно увеличивает спрос на оборудование.
    7. Существенно также влияние государства на цикличность развития экономики. Одна из целей экономической политики государства– стабилизация экономического роста. Проведение антикризисной и антициклической политики дает свои результаты -= колебания становятся предсказуемым и менее глубокоми, что снижает потери национального продукта.
    8. Коспическая теория предложенная американским экономистом, статистом и философом Уильямом Джевонсом (1835-1882 гг.)– в периодичности возникновения пятен на солнце, приводящих, по его мнению, к неурожаю и общему экономическому спаду.

Ладыгина Оксана ЕК-321
 
Форум » Test category » Test forum » Тема 3. Макроэкономическая нестабильность (Цикличность как форма экономического развития.)
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018 | Создать бесплатный сайт с uCoz