Мой сайт
Главная | Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Test category » Test forum » Тема 6. Совокупные расходы и ВВП.
Тема 6. Совокупные расходы и ВВП.
RubiЧkaДата: Суббота, 31.03.2012, 15:37 | Сообщение # 91
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Репутация: 0
Статус: Offline
Отже, можна зробити такы висновки:

1. Рівноважний ВВП забезпечується тоді, коли загальна кількість виробленої продукції (ВВП) дорівнює загальній кількості продукції, яку економіка має намір купити. Згідно з моделлю рівноважний ВВП є таким обсягом виробленої продукції, який за даних цін врівноважується із сукупним попитом. Але у підсумку попит реалізується через витрати. Тому важливе значення має визначення рівноважного ВВП на базі сукупних витрат за припущення, що ціни не змінюються. При цьому в основі визначення рівноважного ВВП лежать не фактичні, а заплановані сукупні витрати, які є грошовим еквівалентом сукупного попиту.
2. Згідно з методом «витрати—випуск» рівноважний ВВП є таким обсягом виробленої продукції, який дорівнює запланованим сукупним видаткам. Якщо ВВП більше запланованих сукупних витрат, то це свідчить про виникнення перевиробництва, яке супроводжується незапланованим збільшенням інвестицій в товарні запаси, що спонукає підприємства скорочувати ВВП до рівноважного обсягу. Якщо ВВП менше запланованих сукупних витрат, то це є ознакою недовиробництва, яке супроводжується незапланованим зменшенням інвестицій в товарні запаси, що спонукає підприємства збільшувати ВВП до рівноважного обсягу.
3. Згідно з методом «вилучення—ін’єкції» рівноважним є такий ВВП, який в процесі розподілу породжує вилучення із сукупних витрат, що врівноважуються з ін’єкціями в сукупні витрати. У спрощеній економіці вилученнями є заощадження, а ін’єкціями — інвестиції. Тому рівноважний ВВП забезпечується тоді, коли заощадження дорівнюють запланованим інвестиціям. Будь-які відхилення фактичних інвестицій від заощаджень свідчять про виникнення незапланованих інвестицій в товарні запаси, які спонукають підприємства змінювати обсяг виробництва в напряму до рівноважного ВВП.
4. Між запланованими сукупними видатками і рівноважним ВВП існує не проста, а помножена залежність, яка вимірюється мультиплікатором витрат. Він показує на скільки одиниць змінюється ВВП при зміні автономних витрат на одиницю. Щоб розкрити залежність між ВВП та автономними видатками, слід врахувати відмінність між автономними та індуційованими видатками у складі запланованих сукупних витрат. До автономних відносяться витрати, які впливають на дохід, але не залежать від доходу; до індуційованих — витрати, що змінюються внаслідок зміни доходу.
5. В моделі рівноважного ВВП спрощеної економіки індуційованими є витрати на споживання. Звідси випливає такий алгоритм: приріст автономних витрат на адекватну величину збільшує дохід, що породжує індуційовані витрати на споживання, які у свою чергу збільшують дохід. Завдяки цьому доход збільшується на величину, що перевищує приріст автономних витрат. Величина цього перевищення є ефектом мультиплікатора.
6. У спрощеній економіці мультиплікатор витрат перебуває в прямій залежності від граничної схильності до споживання і в оберненій — від граничної схильності до заощаджень. Оскільки гранична схильність до заощаджень менше одиниці, то мультиплікатор витрат більше одиниці. Це означає, що приріст автономних витрат на 1 грн спричиняє приріст рівноважного ВВП більше, ніж на 1 грн.
7. Згідно з кейнсіанською теорією рівновага в економіці забезпечується за умов як повної та і неповної зайнятості. Зазначені умови залежать від співвідношення між запланованими сукупними видатками і потенційно необхідними сукупними видатками, тобто видатками, які необхідні для закупівлі потенційного ВВП. Від цього співвідношення залежить різнобіжність між рівноважним ВВП і потенційним ВВП, а також інфляція.
8. Якщо заплановані сукупні витрати менше потенційно необхідної величини, то фактично рівноважний ВВП менше, ніж потенційно рівноважний ВВП. Таке явище називається рецесійним розривом. Кількісно рецесійний розрив — це така величина, на яку заплановані автономні витрати менші, ніж потенційно необхідні автономні витрати. Розрив називається рецесійним тому, що він викликає в економіці рецесію, тобто скорочення обсягу виробництва відносно потенційного ВВП.
9. Якщо заплановані сукупні витрати є надмірними порівняно з потенційно необхідними сукупними видатками, то фактично рівноважний ВВП номінально перевищує потенційно рівноважний ВВП, тобто за рахунок інфляції. Таке явище називається інфляційним розривом. Кількісно інфляційний розрив є такою величиною, на яку заплановані автономні витрати перевищують потенційно необхідні автономні витрати. Такий розрив називається інфляційним тому, що в умовах повної зайнятості він повністю трансформується у зростання цін і не збільшує обсяг виробництва. В економіці з надмірною зайнятістю може виникати інфляційно-експансійний розрив. За таких умов фактично рівноважний ВВП перевищує потенційно рівноважний ВВП як інфляційно так і реально.

УП-301, РУБЕЖАНСКАЯ ЮЛИЯ
 
АняДата: Среда, 04.04.2012, 19:47 | Сообщение # 92
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Потенциальный ВВП.Закон Оукена

Принято различать фактически произведенный ВВП и потенциальный ВВП. Потенциальный ВВП – это ВВП, который мог бы быть произведен при полной занятности. Дело в том, что когда экономика не в состоянии создать достаточное количество рабочих мест для всех, кто хочет и может работать, то потенциальное производство товаров и услуг теряется безвозвратно. Экономисты определяют эту потерянную продукцию как отставание объема ВВП. Это отставание представляет собой объем, на который фактический ВВП меньше потенциального ВВП. Потенциальный ВВП определяется исходя из предположения, что существует естественный уровень безработицы, то есть уровень безработицы при полной занятности.
А полная занятность достигается тогда, когда уровень безработицы равен сумме фрикционной и структурной безработицы, а циклическая безработица отсутствует.
Известный исследователь в области макроэкономики, американский экономист А.Оукен математически выразил отношение между уровнем безработицы и отставанием объема ВВП. Это отношение, известное как закон Оукена, показывает, что если фактический уровень безработицы превышает естественный уровень на один процент, то отставание объема ВВП составляет 2,5%. Это отношение позволяет вычислить абсолютные потери продукции, связанные с любым уровнем безработицы.
Например, фактически произведенный ВВП в стране 1000 ден.ед. Естественный уровень безработицы – 6%, фактический уровень безработицы – 8%. Таким образом, превышение фактического уровня безработицы над её естественным уровнем 2%. Умножив эти 2% на коэффициент Оукена (2,5), получим абсолютные потери ВВП – 5%, то есть 50 ден.ед. Это означает, что потенциальный ВВП составляет:
1000 ден.ед. + 50 ден.ед. = 1050 ден.ед.

РЯБЧЕНКО АННА ЕК301
 
NastiA10Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 14:25 | Сообщение # 93
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
ВВП измеряет стоимость конечной продукции, произведенной резидентами данной страны за определенный период времени.
Конечными товарами и услугами являются те из них, которые используются на конечное потребление, накопление и экспорт. Стоимость промежуточных товаров и услуг, израсходованных в процессе производства (сырье, материалы, топливо, энергия, инструменты, платежи за аренду помещений и др.) не включаются в ВВП. В противном случае имел бы место повторный счет, так как стоимость промежуточных продуктов входит в состав стоимости конечных товаров и услуг.
ВВП является внутренним продуктом, поскольку производится резидентами данной страны. Резидетами считаются се экономические единицы ( предприятия, домашние хозяйства) независимо от их национальной принадлежности и гражданства, имеющие центр экономического интереса на экономической территории данной страны (занимаются производственной деятельностью или проживают в стране не менее года).
Существуют три способа измерения ВВП:
а) по добавленной стоимости (производственный метод)
б) по расходам (метод конечного использования)
в) по доходам (распределительный метод)
ВВП является прежде всего показателем производства. Валовой внутренний продукт представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей- резидентов.
При подсчете ВВП производственным методом суммируется стоимость, добавленная на каждой стадии производства конечного продукта.

Бондарук А. ЕК-301
 
МН-211Дата: Пятница, 20.04.2012, 02:13 | Сообщение # 94
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 130
Репутация: 0
Статус: Offline
Равновесие совокупных расходов и ВНП
Экономика находится в состоянии равновесия, если при действующем уровне цен величина предполагаемого выпуска продукции равна планируемым совокупным расходам. Очевидно, что, если планируемые расходы больше ВНП или наоборот, то равновесия в экономике не будет.
Будем исходить из того, что совокупные расходы (АЕ) – это расходы на личное потребление и инвестиции, т.е. будем рассматривать только частный сектор (без государства) закрытой (без учета внешней торговли) экономики.
Экономика находится в равновесии при ВНП, равном Qe (AE = GNP). В этом случае объем ВНП соответствует планируемым расходам на потребление и инвестиции. В противном случае ВНП хватает только для потребления и инвестиции не могут быть осуществлены. Но наличие неудовлетворенного инвестиционного спроса стимулирует предпринимателей к расширению производства, увеличению ВНП. Если планируемые совокупные расходы больше произведенного ВНП (АЕ> GNP), то объем производства будет расширяться, пока не будет достигнуто равновесие.

Рубанова Н МН-211
 
Щурова_Зоя_УП701Дата: Среда, 09.05.2012, 19:14 | Сообщение # 95
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 1
Статус: Offline
На сколько я знаю, общий внешний долг Украины превышает 80% ВВП, но наибольшая часть этого долга относится к обязательствам перед зарубежными материнскими банками или компаниями. По моему мнению, в целом украинское правительство проделало хорошую работу по снижению дефицита бюджета. Однако внешние заимствования Украины тянут нас в яму и представляют огромный риск! Хотя наибольшая часть этого долга относится к обязательствам перед зарубежными материнскими банками или компаниями, что нормализирует риски
 
NeaDekVaTHa[ya]Дата: Вторник, 05.06.2012, 15:36 | Сообщение # 96
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Валовой внутренний продукт (Gross National Product) - это совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в экономике (внутри страны) в течение одного года.

Проанализируем каждое слово этого определения:

Совокупная. ВВП - это агрегированный показатель, характеризующий общий объем производства, совокупный выпуск.

Рыночная. В стоимость ВВП включаются только официальные рыночные сделки, т.е. которые прошли через процесс купли-продажи и были официально зарегистрированы. Поэтому в ВНП не включается:

а) труд на себя (человек сам строит себе дом, вяжет свитер, ремонтирует квартиру, мастер сам себе чинит телевизор или автомобиль, парикмахер делает себе прическу);

б) труд на безвозмездной основе (дружеская помощь соседу починить забор, приятелю сделать ремонт, знакомому довезти до аэропорта);

в) стоимость товаров и услуг, производимых «теневой экономикой».

Пятницкова Алина, УП - 301
 
МН-211Дата: Четверг, 07.06.2012, 19:19 | Сообщение # 97
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 130
Репутация: 0
Статус: Offline
В процессе анализа равновесия между совокупными расходами (СО) и ВВП применяются две модели: "затраты - выпуск" и "исключения - инъекции".
Модель "затраты - выпуск" является кейнсианской моделью товарного рынка. Определяющим в этой модели является совокупный спрос, который находит свое отражение через совокупные расходы, и совокупное предложение, представленная реальным ВВП. В ее основе лежит прямая зависимость между ВВП и совокупными расходами, то есть чем больше совокупные затраты, тем больший ВВП, и наоборот.
Для понимания равновесия или неравновесия в экономике по этой модели следует различать фактические и запланированные совокупные расходы.
Экономическое равновесие - это равновесие между запланированными совокупными расходами и ВВП.
Поэтому в модели "затраты - выпуск" под совокупными расходами следует понимать запланированные совокупные расходы. Поскольку совокупные расходы равны СО + ВИ, то для модели "затраты - выпуск" базовым является такое уравнение:
СУВ = СО + ВИ = ВВП
Согласно этому уравнению, ВВП - произведенный продукт, а СО + ВИ - совокупные затраты. Соотношение между ними может иметь три варианта:
1) вся сумма дохода, полученного от реализации произведенного ВВП, направляемой на его покупку, т.е. СВ + ВИ = ВВП. Этот вариант соответствует закону Сэя, согласно которому производство создает адекватный по величине спрос;
2) не вся сумма дохода, полученного от реализации произведенного ВВП, направляемой на его покупку, т.е. СВ + ВИ <ВВП;
3) на закупку ВВП направляется большая сумма дохода по сравнению с его величиной, полученной от реализации ВВП, произведенного в текущем периоде, т.е. СВ + ВИ> ВВП. Последние два варианта соответствуют кейнсианской теории, согласно которой доходы, полученные от реализации текущего ВВП, не обязательно превращаются в адекватную величину совокупных расходов.
Соотношение между совокупными расходами и ВВП - это соотношение между планами покупателей и продавцов, которые, как правило, не совпадают. Если они не совпадают, то возникают незапланированные изменения в товарных запасах. Так, когда СУВ <ВВП, возникает перепроизводство, сопровождаемое незапланированным увеличением товарных запасов. И наоборот, когда СУВ> ВВП, возникает недопроизводство, сопровождающееся незапланированным снижением товарных запасов.
Рубанова Н.МН-211
 
ВайцДата: Четверг, 07.06.2012, 20:05 | Сообщение # 98
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Репутация: 0
Статус: Offline
Совокупные расходы

Если совокупные расходы увеличатся в такой степени, что экономика войдет на промежуточный отрезок кривой совокупного предложения, то, для того чтобы достичь более высокого уровня реального объема национального производства и более низкого уровня безработицы, общество вынуждено будет примириться с более высокими ценами, т.е. с некоторым уровнем инфляции. На этом отрезке существует равновесие между производством (включая занятость), с одной стороны, и инфляцией — с другой.

Дальнейший рост совокупного спроса переместит экономику на вертикальный (классический) участок совокупного предложения, где реальный выпуск сохранится неизменным, но появится инфляция. На этом отрезке совокупные расходы станут чисто инфляционными, так как будет достигнут такой уровень реального объема производства, когда экономика работает на полную мощность и обеспечивает полную занятость.

Кейнсианская модель в последние годы подверглась критике с точки зрения того, что любое равновесие между уровнями инфляции и безработицы в лучшем случае является преходящим и кратковременным явлением и в течение длительного периода невозможно.

Инфляция может вызвать сокращение как производства, так и занятости. В условиях инфляции, обусловленной ростом издержек, при существующем уровне совокупного спроса реальный объем продукции сократится. Кривая совокупного предложения сдвинется влево, а кривая совокупного спроса не изменится. Следовательно, реальный объем производства уменьшится, а безработица возрастет.

Негативное влияние на объем производства и занятость оказывает гиперинфляция, в условиях которой усилия направляются не на производственную, а на спекулятивную деятельность. Предприятиям более выгодно накапливать сырье и готовую продукцию в предвидении будущего повышения цен, однако несоответствие количества сырья и готовой продукции спросу на них ведет к усилению инфляционного давления. Вместо того чтобы вкладывать капитал в инвестиционные товары, производители и отдельные лица, защищаясь от инфляции, приобретают непроизводительные материальные ценности — ювелирные изделия, золото, недвижимость и т.д.

В условиях гиперинфляции разрушаются нормальные отношения: владельцы предприятий не знают, какую цену на товары необходимо назначить, а потребители — какую цену платить. Деньги фактически теряют цену и перестают выполнять свои функции в качестве меры стоимости и средства обмена. Гиперинфляция ускоряет финансовый крах, депрессию и общественно политические беспорядки.
Таким образом, инфляция влияет на экономику еще по двум направлениям: отражается на общем объеме производства (макроэкономический эффект) и на размещении ресурсов и экономической эффективности (микроэкономический эффект). Для первого направления характерно усиление инфляции в периоды высокой занятости и увеличения объема производства, а для второго — снижение инфляции в сочетании со спадом производства и ростом безработицы.

Войцицкая Алёна УП-301
 
КатюхаДата: Пятница, 08.06.2012, 17:15 | Сообщение # 99
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Для расчета ВВП может быть использовано три метода:
по расходам (метод конечного использования);
по доходам (распределительный метод);
по добавленной стоимости (производственный метод).
Использование этих методов дает одинаковый результат, поскольку в экономике совокупный доход равен величине совокупных расходов, а величина добавленной стоимости равна стоимости конечной продукции, при этом величина стоимости конечной продукции есть не что иное, как сумма расходов конечных потребителей на покупку совокупного продукта.

Бульба К. МН - 211


Сообщение отредактировал Катюха - Пятница, 08.06.2012, 17:15
 
RusyanaДата: Воскресенье, 21.10.2012, 21:48 | Сообщение # 100
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Ожидаемый рост ВВП в Украине на 2012 год предполагался в объёме 5%, затем прогноз роста ВВП украинским правительством был снижен до 3,9%.
Отметим, в опубликованном отчете Fitch Ratings с прогнозом на 2012 г. рост ВВП для Украины снижен до 2,5%. Хотя отечественные независимые эксперты прогнозируют рост ВВП в лучшем случае на уровне 1%. Украина экспортноориентированная страна, поэтому ВВП очень сильно зависит от внешних рынков, а именно от цен и спроса на металлургическую и химическую продукцию. А так как в Европейских странах спрос на эту продукцию начал падать, это отрицательно влияет на рост ВВП в Украине. Также негативно повлияли на рост ВВП неудачные переговоры украинского правительства с руководством МВФ. Иностранные инвесторы, видя эту ситуацию, боятся делать инвестиции в украинскую промышленность. А это также мешает росту ВВП Украины.

Казьмина Русяна, ЕК-811.
 
GupalAndrewДата: Пятница, 26.10.2012, 14:47 | Сообщение # 101
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
По данным "РБК-Украина" уровень совокупных расходов на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в апреле 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 3,3%. Об этом сообщает Государственная
служба статистики. Кроме того, в январе-апреле 2011 г. по сравнению с предыдущим период 2010 г. совокупный индекс затрат на производство с/х продукции увеличился на 20,6%, в ​​т.ч. индекс цен на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемых в с/х, составил соответственно 102,9% и 115,5%.


Гупал Андрей ЕК-511
 
uliya2012Дата: Понедельник, 24.12.2012, 15:05 | Сообщение # 102
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 1
Статус: Offline
Валовой внутренний продукт (ВВП)
Валовой внутренний продукт (Gross National Product) - это совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в экономике (внутри страны) в течение одного года.
Проанализируем каждое слово этого определения:
• Совокупная. ВВП - это агрегированный показатель, характеризующий общий объем производства, совокупный выпуск.
• Рыночная. В стоимость ВВП включаются только официальные рыночные сделки, т.е. которые прошли через процесс купли-продажи и были официально зарегистрированы.
Номинальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в текущих ценах, в ценах данного года. На величину номинального ВВП оказывают влияние два фактора:
изменение реального объема производства
изменение уровня цен.
Чтобы измерить реальный ВВП, необходимо «очистить» номинальный ВНП от воздействия на него изменения уровня цен. Реальный ВВП – это ВВП, измеренный в сопоставимых (неизменных) ценах, в ценах базового года. При этом, базовым годом может быть выбран любой год, хронологически как раньше, так и позже текущего.
Совокупные расходы— общая сумма всех издержек на производство годового объема готовых товаров и услуг. Анализ совокупных расходов осуществляется при помощи «кривой совокупных расходов», которая показывает динамику общего объема расходов на производство готовых товаров и услуг при разных уровнях реального чистого национального продукта. К основным компонентам расходов общества относятся: личные потребительские расходы домохозяйств, валовые инвестиции, государственные закупки товара (услуг) и чистый экспорт.
Пальчик Юлия ЕК - 412
 
ak4747Дата: Среда, 16.01.2013, 22:11 | Сообщение # 103
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Способы измерения валового внутреннего продукта (ВВП)Для расчета ВВП может быть использовано три метода:по расходам (метод конечного использования);по доходам (распределительный метод);по добавленной стоимости (производственный метод).Использование этих методов дает одинаковый результат, поскольку в экономике совокупный доход равен величине совокупных расходов, а величина добавленной стоимости равна стоимости конечной продукции, при этом величина стоимости конечной продукции есть не что иное, как сумма расходов конечных потребителей на покупку совокупного продукта.

ВВП «ПО РАСХОДАМ»ВВП, подсчитанный по расходам, представляет собой сумму расходов всех макроэкономических агентов, поскольку в данном случае учитывается, кто выступил конечным потребителем произведенных в экономике товаров и услуг, кто израсходовал средства на их покупку. При подсчете ВВП по расходам суммируются:расходы домохозяйств (потребительские расходы - С) + расходы фирм (инвестиционные расходы – I) + расходы государства (государственные закупки товаров и услуг – G) + расходы иностранного сектора (расходы на чистый экспорт), обозначаемые Xn (net export)
• Потребительские расходы (consumption spending – С) – это расходы домохозяйств на покупку товаров и услуг. Они составляют от 2/3 до 3/4 совокупных расходов, являются основным компонентом совокупных расходов и включают: - расходы на текущее потребление, т.е. на покупку товаров краткосрочного пользования (к таковым относятся товары, служащие менее одного года, но следует однако заметить, что вся одежда, независимо от срока ее действительного использования – 1 день или 5 лет – относится к текущему потреблению); - расходы на товары длительного пользования, т.е. товары, служащие более одного года (к ним относятся мебель, бытовая техника, автомобили, яхты, личные самолеты и др., при этом исключение составляют расходы на покупку жилья, которые считаются не потребительскими, а инвестиционными расходами домохозяйств); - расходы на услуги (современную жизнь невозможно представить себе без наличия большого спектра услуг, причем доля расходов на услуги в общей сумме потре- бительских расходов постоянно возрастает). Таким образом,Потребительские расходы = расходы домохозяйств на текущее потребление + расходы на товары длительного пользования (за исключением расходов домохозяйств на покупку жилья) + расходы на услуги
• Инвестиционные расходы (investment spending - I) – это расходы фирм и на покупку инвестиционных товаров. Под инвестиционными товарами понимаются товары, увеличивающие запас капитала. Инвестиционные расходы включают:
- инвестиции в основной капитал, которые состоят из расходов фирм: а) на покупку оборудования и б) на промышленное строительство (промышленные здания и сооружения); 
- инвестиции в жилищное строительство (расходы домохозяйств на покупку жилья);
- инвестиции в запасы (товарно-материальные запасы включают в себя: а) запасы сырья и материалов, необходимые для обеспечения непрерывности процесса производства; б) незавершенное производство, что связано с технологией производственного процесса; в) запасы готовой (произведенной фирмой), но еще не проданной продукции.

Рева Влад ЕК-511
 
kijkoДата: Четверг, 17.01.2013, 19:46 | Сообщение # 104
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Совокупные расходы —общая сумма всех издержек на производство годового объема готовых товаров и
услуг. Анализ совокупных расходов осуществляется при помощи «кривой совокупных
расходов», которая показывает динамику общего объема расходов на производство
готовых товаров и услуг при разных уровнях реального чистого национального
продукта. К основным компонентам расходов общества относятся: личные
потребительские расходы домохозяйств, валовые инвестиции, государственные
закупки товара (услуг) и чистый экспорт. Совокупные расходы являются суммой потребительских, инвестиционных игосударственных расходов. Кийко Н. ЕК-512
 
palchickДата: Четверг, 17.01.2013, 22:00 | Сообщение # 105
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Совокупные расходы — общая сумма всех издержек на производство годового объема готовых товаров и услуг. Анализ совокупных расходов осуществляется при помощи «кривой совокупных расходов», которая показывает динамику общего объема расходов на производство готовых товаров и услуг при разных уровнях реального чистого национального продукта. К основным компонентам расходов общества относятся: личные потребительские расходы домохозяйств, валовые инвестиции, государственные закупки товара (услуг) и чистый экспорт.
Валовой внутренний продукт (ВВП) — годовая валовая стоимость всех товаров и услуг, созданных на территории данной страны (за вычетом стоимости их промежуточного потребления). Таким образом, ВВП является суммой конечной продукции производителей-резидентов, использующих факторы производства только данной страны. Поскольку ВВП не учитывает поступления от международных операций, то он занимает центральное место в системе национальных счетов. Мерилом национального благосостояния является показатель «ВВП на душу населения», а величина ВВП на одного работника (или на отработанный час) — основным измерителем производительности труда.ВВП «ПО РАСХОДАМ»ВВП, подсчитанный по расходам, представляет собой сумму расходов всех макроэкономических агентов, поскольку в данном случае учитывается, кто выступил конечным потребителем произведенных в экономике товаров и услуг, кто израсходовал средства на их покупку. При подсчете ВВП по расходам суммируются:расходы домохозяйств (потребительские расходы - С) + расходы фирм (инвестиционные расходы – I) + расходы государства (государственные закупки товаров и услуг – G) + расходы иностранного сектора (расходы на чистый экспорт), обозначаемые Xn (net export)
ЕК - 412 Пальчик Юлия


Сообщение отредактировал palchick - Четверг, 17.01.2013, 22:01
 
Форум » Test category » Test forum » Тема 6. Совокупные расходы и ВВП.
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018 | Создать бесплатный сайт с uCoz