Мой сайт
Главная | Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
 • Страница 5 из 5
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Форум » Test category » Test forum » Валютные системы
Валютные системы
ОксанаДата: Среда, 28.05.2014, 16:27 | Сообщение # 61
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Перспективи подальшого розвитку міжнародного валютного співробітництва на сучасному етапі
Важливою умовою ефективної реалізації валютної політики країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою є їх приєднання до процесів поляризації режимів курсоутворення. Обрання країною одного з чистих режимів валютного курсу повинно ґрунтуватися на оцінці її внутрішньоекономічного стану, зовнішньоекономічних позицій та цілей соціально-економічного розвитку і враховувати критерії оптимальних валютних зон. При переході до плаваючого курсу, впровадження якого є більш складним, але й більш доцільним, в країнах пропонується сформувати наступні основні умови: розвинений та ліквідний валютний ринок; послідовна політика валютних інтервенцій центрального банку; наявність альтернативного номінального орієнтира монетарної політики; ефективний механізм моніторингу та управління валютними ризиками.
У зв’язку зі значною схильністю країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою до валютних потрясінь, невід’ємним елементом валютних політик країн світу повинен стати механізм забезпечення стабільності національної валютної системи, до складу якого пропонується включити систему раннього попередження валютних криз, а також набір превентивних, коригуючих та антикризових інструментів валютної політики. Для підвищення можливостей ідентифікації валютних криз ця система повинна ґрунтуватися на постійному моніторингу й оцінці комплексу економічних, політичних та соціальних показників розвитку національної економіки і світового господарства.
    В результаті розвитку процесів глобалізації у країн виникають спільні проблеми валютного характеру, які неможливо вирішити на рівні однієї країни. З метою досягнення внутрішньої та міжнародної валютної стабільності розроблено багаторівневу модель міжнародного валютного співробітництва, яка складається з наступних рівнів: міждержавного, регіонального, наднаціонального та глобального. Найбільш ефективно розвивається валютна співпраця на міждержавному та регіональному рівнях. Наднаціональний рівень узгодження валютної політики потребує суттєвого удосконалення через перегляд головних засад діяльності міжнародних організацій, передусім, МВФ. Розробка глобальних механізмів валютного регулювання повинна однаковою мірою сприяти вирішенню валютних проблем в усіх країнах незалежно від типу економічних систем. Цей рівень міжнародного узгодження валютної політики може бути реалізований через обмеження коливань курсових співвідношень ключових валют за рахунок координації валютної політики провідних розвинутих країн.
    В основі реформування української національної валютної політики має знаходитись завдання поступової валютної лібералізації, перш за все, за рахунок підвищення гнучкості обмінного курсу. Процес переходу до системи гнучкого курсоутворення повинен відбуватися у два етапи: у короткостроковому періоді основна увага має приділятись посиленню ринкових засад формування обмінного курсу; у довгострокову періоді за умов створення необхідних елементів системи гнучкого курсоутворення можливим є впровадження вільно плаваючого курсу.
    Стратегія валютної політики в Україні має бути спрямована на поетапний перехід до фактичного застосування режиму плаваючого курсу з паралельним введенням таргетування інфляції як основного орієнтиру монетарної політики; поступову лібералізацію валютного регулювання зі збереженням окремих економічних важелів валютного контролю; орієнтацію НБУ на реальний рівноважний обмінний курс з одночасною відмовою від активного застосування девальвацій та ревальвацій; зниження рівня доларизації; включення до інструментарію валютної політики комплексу заходів щодо зменшення очікувань валютної нестабільності, антикризових важелів та методів зменшення негативних наслідків валютних криз. Основним завданням валютної політики всіх країн світу, крім досягнення цілей внутрішнього економічного розвитку, має стати забезпечення максимальної відкритості національної економіки з одночасним збереженням необхідного рівня економічної безпеки і сприяння стабілізації світового валютно-фінансового середовища

Ладыгина Оксана ЕК-321
 
ТатьянаЕК-321Дата: Среда, 28.05.2014, 17:47 | Сообщение # 62
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Валюты и их виды
С точки зрения материально-вещественной формы валютой являются любые выраженные в той или иной национальной денежной единице платежные документы или денежные обязательства, используемые в международных расчетах. Обычно речь идет о банкнотах, казначейских билетах, различных видах банковских счетов, а также чеках, векселях, аккредитивах и других платежных средствах.Эти платежные документы, выраженные в различных валютах, покупаются и продаются на специальном рынке — валютном. Спрос и предложение на национальном валютном рынке формируются в результате столкновения денежных требований и обязательств, выраженных в различных валютах, опосредующих международный обмен товарами, услугами и движение капитала. Например, американский экспортер, продавший партию компьютеров в ФРГ за немецкие марки, желает обменять их на национальную валюту, тем самым формируя спрос на доллары и предложение немецких марок. Наоборот, американский импортер автомобилей из ФРГ будет предлагать на национальном рынке доллары в обмен на марки для оплаты своего контракта.Спрос и предложение валюты формируются и в связи со всеми другими операциями, которые опосредуют международный обмен и находят свое отражение в платежном балансе любой страны. Речь идет об операциях не только экспортно-импортных (торговых), но и неторговых (транспорт, страхование, туризм, переводы заработной платы, пенсий и т.д.), а также о движении капитала, как краткосрочного (включая спекулятивные валютные сделки), так и средне- и долгосрочного (предоставление и погашение кредитов, отток и приток прямых и портфельных инвестиций) и т.д.

Завдовьева Татьяна ЕК-321
 
Кристинка_Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:28 | Сообщение # 63
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Международная валютная система и ее функции.
    Международная валютная система (МВС) — совокупность организаций, правил, обычаев, договорённостей и инструментов, созданных для осуществления валютных отношений между странами; то есть, платежей, сопровождающих международные экономические операции. Настоящая МВС возникла, большей частью, на Бреттон-Вудской конференции (США) в 1944 году, в которой участвовали 29 государств. Её основная задача — производить валютную ликвидность (с помощью золотых резервов, сырья, финансовых активов какой-то одной страны, наднациональных финансовых активов и т. д.), для того, чтобы международная торговля — в частности, расчёты в разных национальных валютах — могла развиваться свободно.
    Функции настоящей МВС, с более сложной структурой, чем у предыдущих, можно разделить на четыре основные и две производные:
Основные:
    Регулирование (выправлять реальные диспропорции, замеченные в платёжных балансах, которые влияют на отношения между валютами)
    Ликвидность (определять резервные продукты, формы их создания и возможности их использования для покрытия диспропорций платёжных балансов)
    Управление (распределять и следить за компетенциями, более или менее сосредоточенными на таких организациях как Международный валютный фонд и центральные банки отдельных стран).
    Производить, таким образом, уверенность в стабильности системы.
Производные или вторичные функции любой системы:
    Назначать доходы от денежной эмиссии, разницы между издержками от эмиссии и стоимостью валюты.
    Согласовывать режим валютного курса.
    Возможно именно эта последняя функция (механизм, через который определяются обменные курсы) является наиболее оспариваемым и переменчивым фактором; в частности, в последние десятилетия обсуждение идёт вокруг трёх моделей: система колеблющихся обменных курсов, в которой стоимость каждой валюты определяется рыночными силами, система фиксированных обменных курсов и смешанная система управляемых курсов, в которой стоимость одних валют колеблется свободно, стоимость других определяется Государством, а стоимость третьих зафиксирована по отношению к другой валюте или группе валют.
Фролова Кристина ЕК-321.
 
ТатьянаЕК-321Дата: Четверг, 29.05.2014, 20:31 | Сообщение # 64
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Конвертируемость валюты
Национальный режим регулирования валютных сделок по различным видам операций для резидентов и нерезидентов определяет степень так называемой конвертируемости валюты.С этой точки зрения все валюты условно можно разделить на три группы: свободно конвертируемые, частично конвертируемые и неконвертируемые (замкнутые).Валюта стран, где отсутствуют какие-либо законодательные ограничения на совершение валютных сделок по любым видам операций (торговым, неторговым, движению капитала) как для резидентов, так и для нерезидентов, является свободно конвертируемой(СКВ).Ч а сти чно к онвертируемым и являются валюты тех стран, где существуют количественные ограничения или специальные разрешительные процедуры на обмен валюты по отдельным видам операций или для различных субъектов валютных сделок.Наконец, нек онвертируемым и, или замкнутыми валютами являются национальные денежные единицы тех стран, законодательство которых предусматривает ограничения практически по всем видам операций. Советский и даже российский рубль фактически до середины 1992 г. являлся классическим образцом такой валюты.Чем меньше ограничений, тем более «рыночным» является механизм формирования спроса и предложения на валютном рынке, тем более совершенна его институциональная организация.

Завдовьева Татьяна ЕК-321
 
lana19Дата: Пятница, 30.05.2014, 15:50 | Сообщение # 65
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Репутация: 1
Статус: Offline
"По предварительным оценкам, Кабмин за январь — февраль выпустил около 23 миллиардов гривен облигаций внутреннего государственного займа. В
гривнах и в валютном эквиваленте. Если добавить долговые заимствования,
выпуск еще на миллиард евробондов — вообще катастрофа, поскольку это
означает, что нет никаких поступлений, происходит полный провал
формирования здоровой доходной части госбюджета за здоровыми налоговыми
источниками. Это означает, что бюджет от налогов вообще не наполняется, а
бюджет страны существует за счет заимствований. А их надо будет
отдавать. Увеличился до 68 миллиардов долларов государственный
консолидированный долг Украины. Это — банкротство, это — крах", —
подчеркнул он.

Соскин отметил, что в стране нет процесса воспроизводства экономики, а это значит, что система государственных
финансов потерпела полный крах. По прогнозам политолога, в ближайшем
будущем Украину ожидает и "крах гривневой денежной системы".
Николаенко С. ЕК-121
 
ТатьянаЕК-321Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 15:19 | Сообщение # 66
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Коллективные валюты и счетные единицы
Если валютной «корзине» дать какое-либо наименование, то образуется новая коллективная валюта. Наиболее известными счетными коллективными единицами являются ЭКЮ (применялась в рамках Европейской валютной системы и рассчитывалась на базе «корзины» всех валют этой системы) и СДР (счетная единица, используемая МВФ и рассчитываемая на базе «корзины» из пяти основных валют).В связи с тем, что курс «корзины», как правило, гораздо более стабилен, чем курсы отдельных валют, входящих в нее, коллективные счетные единицы, а также различные «корзины» без названия широко используются в международных экономических отношениях для индексации валюты цены в контрактах или валюты займа, а также рядом стран при расчете курсов национальных валют. Например, официальный курс рубля до 1992 г. рассчитывался на основе «корзины» из шести валют: доллар США, марка ФРГ, японская иена, французский франк, швейцарский франк и английский фунт стерлингов.

Завдовьева Татьяна ЕК-321
 
ИринаСергееваЕК221Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 17:44 | Сообщение # 67
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
Национальная валютная система включает следующие основные составляющие:
национальную денежную единицу (национальная валюта);
состав официальных золотовалютных резервов;
паритет национальной валюты и механизм формирования валютного курса;
условия обратимости национальной валюты;
наличие или отсутствие валютных ограничений;
порядок осуществления международных расчетов стран;
режим национального валютного рынка и рынка золота;
национальные органы обслуживания и регламентирующие валютные отношения страны.

С развитием внешнеэкономических связей сформировалась мировая валютная система как форма организации валютных отношений, регулируемых национальным законодательством и межгосударственными соглашениями. Особенности мировой валютной системы и принципы ее построения находятся в тесной зависимости от структуры мирового хозяйства, соотношения сил и интересов ведущих стран. В процессе эволюции мировой валютной системы видоизменялись и совершенствовались се основные элементы:
функциональные формы мировых денег (золото, резервные валюты, международные счетные единицы);
условия взаимной конвертируемости валют;
режимы валютных паритетов и валютных курсов;
степень валютного регулирования и объем валютных ограничений;
унификация правил использования международных кредитных средств обращения (векселей, чеков) и форм международных расчетов;
межгосударственные организации, регулирующие валютно- финансовые отношения (МВФ, МБРР и др.);
комплекс международно-договорных и государственных правовых норм, обеспечивающих функционирование валютных инструментов.

Эволюция мировой валютной системы выражается в смене ее основных типов, к которым относятся Парижский, Генуэзский, Бреттон-Вудский, Ямайский, Европейский. Представим краткую характеристику этих валютных систем.
Парижская валютная система

Основана на золотомонетном стандарте и юридически закреплена межгосударственным соглашением в 1867 г. на конференции промышленно развитых стран в Париже. Для нее характерны фиксированное золотое содержание национальных валют и фиксированные валютные курсы. В 1837 г. золотое содержание доллара было официально зафиксировано путем установления официальной цены на золото на уровне 20,672 долл. за тройскую унцию (31,1 г). Британское правительство закрепило официальную цену золота в сумме 4,248 ф. ст. за унцию. Соотношение цены золота, выраженное в долларах и в фунтах стерлингов, позволяло определить валютный курс: 20,672 долл./ 4,248 ф. ст. = 4,866, т.е. за 1 фунт давали 4,866 долл. Это соотношение называлось монетным паритетом. Валютные курсы могли колебаться вокруг монетного паритета в рамках золотых точек на размер стоимости пересылки золота, эквивалента одной единицы иностранной валюты, между денежными центрами Великобритании и США. Курс примерно 4,911 долл. называли золотой точкой экспорта, а курс примерно 4,861 долл. - золотой точкой импорта. В пределах золотых точек валютный курс определялся на основе спроса и предложения. Если в результате обесценения валютный курс выходил за рамки золотых точек, то начинался отток золота из страны, и курс возвращался на прежнее место. В результате оттока золота возникало отрицательное сальдо платежного баланса, а в результате притока — положительное сальдо.

Дефицит платежного баланса должен был покрываться золотом. Но поскольку золотые резервы стран были ограничены, то любые дисбалансы должны были исправляться и могли вести к истощению официальных золотых резервов. Поэтому в период дисбалансов международных расчетов на практике зачастую использовались не перевозки золота из страны в страну, а механизм перелива краткосрочного капитала путем маневрирования процентными ставками. Так, в Великобритании, испытывавшей дефицит платежного баланса в начале XX в., происходило сокращение денежной массы, в результате чего росли процентные ставки и усиливался приток краткосрочного капитала из-за рубежа, который и позволял финансировать дефицит платежного баланса. Существование золотого стандарта вплоть до Первой мировой войны не только придавало стабильность этой валютной системе, но и лежало в основе устойчивого развития экономики стран, входивших в нее.

Базовые принципы функционирования Парижской валютной системы:
валютные единицы стран имели золотое содержание;
конвертируемость каждой валюты в золото обеспечивалась как внутри, так и за пределами границ отдельного государства;
золотые слитки могли свободно обмениваться на монеты, а золото свободно экспортировалось и импортировалось, продавалось на международных рынках золота;
поддержание жесткого соотношения между золотым запасом страны и внутренним предложением денег.
 
MariaShapovalovaДата: Воскресенье, 01.06.2014, 21:13 | Сообщение # 68
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Репутация: 0
Статус: Offline
После получения Украиной независимости выросла необходимость изучения валютной системы, и проблем которые с ней связаны. Валютная система занимает все более важное место в мировых хозяйственных связях. Она непосредственно влияет на экономическое положение страны: на цены, зарплату, темпы роста производства и международного обмена. От эффективности валютного механизма, уровня вмешательства государственных и международных валютно-финансовых организаций в деятельность валютных, денежных и золотых рынков во многом зависит экономическое развитие страны.

Исследованием национальной валютной системы, ее становлением и развитием, занимались много украинских ученых, таких как: Буняк В.Б., Панчишин С.М., Филипенко А.С., Стасишин А.В., Мазуренко В.И.

Целью работы является исследование валютной системы Украины со всеми проблемными аспектами её функционирования.

Валютная система - это совокупность форм денежных расчетов и финансово-кредитных инструментов организации валютных отношений.

По определению А.П.Румянцева и Н.С.Румянцевой, "валютная система (ВС) - это форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленных национальным законодательством и международными соглашениями".

Существуют 3 разновидности валютной системы: национальная, европейская и мировая валютные системы. Национальная валютная система Украины находится в процессе становления и окончательно еще не сформировалась. Однако ее контуры и основные тенденции выявились достаточно определенно. Национальная валютная система Украины формируется с учетом структурных принципов мировой валютной системы, поскольку страна взяла курс на интеграцию в мировое хозяйство и вступила в МВФ. Вот некоторые элементы современной валютной системы Украины:

Курс гривны официально не привязан к какой-либо западной валюте или валютной корзине. В Украине введен режим плавающего валютного курса, который зависит от соотношения спроса и предложения на валютных биржах страны, прежде всего на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ). Официальный курс доллара США к гривне устанавливается Национальным Банком Украины по результатам торгов на УМВБ. Курс других валют определяется на основе кросс-курса. При этом в качестве промежуточной (третьей) валюты используется курс этих валют к доллару.

Элементом валютной системы Украины является регулирование международной валютной ликвидности, которая определяет обеспеченность международных расчетов необходимыми платежными средствами.

Следующий элемент валютной системы - режим валютного рынка. Валютное законодательство Украины установило, что операции на валютном рынке могут осуществляться только через уполномоченные коммерческие банки, имеющие лицензию НБУ. Их роль на валютном рынке Украины возрастает. Но ведущее место занимает УМВБ.

На данный момент в Украине существует несколько органов, которые занимаются регулированием валютной политики и создают инфраструктуру валютной системы, центром которой является НБУ, такие как: Кабинет Министров Украины, НБУ, Государственный таможенный комитет, Государственная налоговая администрация, Министерство связи.

Главным назначением национальной валютной системы является разработка и реализация государственной валютной политики как совокупность организационно-правовых и экономических мероприятий в сфере международных валютных отношений, которые направлены на достижение определенных государством целей. Конечными целями валютной политики являются стратегические цели монетарной политики в целом — рост занятости и производства ВВП, стабилизация цен. Но кроме монетарных в общих чертах целей, существуют еще специфические цели, которые реализуются преимущественно в валютной сфере, и имеют существенное влияние на развитие реального сектора экономики.

Для последующего совершенствования валютной системы Украины нужно решить ряд следующих проблем: ускорение рыночной трансформации, обеспечение финансовой стабильности; соответствие условий кредитования Украины международными финансовыми институтами, приоритетами ее экономического и социального развития; направление ресурсов на обеспечение экономического развития и рост структурных превращений, формирование развитого внутреннего рынка и прекращение практики их использования для финансирования текущих расходов; мобилизация и эффективное использование внутренних финансовых ресурсов государства.

На сегодня в Украине существует ряд проблемных заданий связанных с функционированием валютной системы, которые нуждаются в быстром и эффективном решении, относительно перспектив ее развития в будущем. Правильное благоустройство валютной системы имеет решающее значение для нормального функционирования валютного рынка, как и внутри государства, так и на международном уровне.
 
Кристинка_Дата: Вторник, 03.06.2014, 01:01 | Сообщение # 69
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Валютная система - форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным законодательством или межгосударственными соглашениями.

Различают национальные, мировую, международную (региональную) валютные системы.

Исторически вначале возникли национальные валютные системы, закрепленные национальным законодательством с учетом норм международного права. Национальная валютная система является составной частью денежной системы страны и неразрывно связана с мировой валютной системой — формой организации международных валютных отношений, закрепленной межгосударственными соглашениями.

Основные элементы национальной валютной системы:
национальная валюта;
условия конвертируемости национальной валюты;
паритет национальной валюты;
режим курса национальной валюты;
наличие или отсутствие валютных ограничений, валютный контроль;
национальное регулирование международной валютной ликвидности страны;
регламентация использования международных кредитных средств обращения;
регламентация международных расчетов страны;
режим национального валютного рынка и рынка золота;
национальные органы, управляющие и регулирующие валютные отношения страны.

Мировая валютная система базируется на функциональных формах мировых денег. Мировыми называются деньги, которые обслуживают международные отношения (экономические, политические, культурные). Эволюция форм мировых денег — от золотых к кредитным деньгам. В XX в. мировая валютная система базируется на одной или нескольких национальных валютах или международной валютной единице.

Фролова Кристина ЕК-321
 
TatianaДата: Четверг, 05.06.2014, 20:42 | Сообщение # 70
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Западные теории регулирования мировой системы 

Теории системы включают две функции: первая направлена на обоснование жизнеспособности рыночной экономики; вторая состоит в разработке методов регулирования валютного курса как составной части валютной политики. Основное положение номиналистической теории денег распространяется экономистами на валютный курс. По их мнению, валютный курс не имеет стоимостной основы, а валютный паритет устанавливается государством в зависимости от его политики. Эта теория базируется на номиналистической и количественной теории денег. Ее истоки берут начало от воззрении английских экономистов Д. Юма и Д . Риккардо утверждали, что низкая стоимость фунта стерлингов привела к дефициту торгового баланса, « вывоз монеты вызывается ее дешевизной и является не следствием, а причиной неблагоприятного баланса».С их точки зрения, обесценение денег- следствие их избытка, а соотношение покупательной способности валют определяется количеством денег в обращении соответствующих стран. НА этом постулате базируются все варианты, в том числе современные, теории паритета покупательной способности. основные положения этой теории состоят в утверждении, что валютный курс определяется относительной стоимостью денег двух стран, которая зависит от уровня цен, а последний - от количества денег в обращений. 

Развитие государственного регулирования обнаружило несостоятельность идей стихийного рыночного хозяйства с его тезисом автоматического восстановления равновесия. В 1932г. Кассиль признал, Ю., что упустил из виду препятствие, создаваемые государством в международной торговли. 

Кейнсианская теория регулируемой валюты возникла под влиянием мирового экономического кризиса 1929- 1933гг., когда обнаружилась несостоятельность идей неоклассической школы, выступившей за свободную конкуренцию и невмешательство государства в экономику. В 50-60 г, кейнсианство заняло господствующее положение в западной экономической науке. Еще была разработана теория регулируемой валюты: 

· Первое направление- теория подвижных паритетов, или маневрируемого стандарта, - разработано Фишером и Кейнсом. Фишер предлагал стабилизировать покупательную способность денег путем маневрирования золотым паритетом денежной единицы. 

· Второе направление- теория курсов равновесия, или нейтральных курсов, - подменяет паритет покупательной способности понятием равновесия курсов. По мнению западных экономистов, нейтральным является валютный курс, соответствующий состоянию равновесия национальной экономики. 

Исторической почвой теории ключевых валют явилось изменение соотношения сил в мире в пользу США на базе усиления неравномерности развития стран. В итоге второй мировой войны США заняли господствующее место в мировом производстве, международной торговле, накопили огромные золотые резервы. В то же время экономика большинства стран Западной Европы, Японии была подорвана войной, ослабли позиции их валют, сократились золотовалютные резервы. Господствовал «долларовый голод»- нехватка долларов у стран Западной Европы и Японии. Сущность заключается в необходимости и неизбежности деления валют на ключевые, твердые и лидирующую роль доллара в противовес золоту. Необходимость ориентизации валютной политики всех стран на доллар и поддержку его как резервной валюты. 

Преемственность теории ключевых валют с теорией регулируемой валюты проявляется в том, что Дж. Кейнс еще в начале 20-х гг. хх в., выступал за мировую валютную систему, основанную на двух направлениях-фунте стерлингов и долларе. Однако, защищая интересы Великобритании, которая постепенно утрачивала лидирующую роль в валютных отношениях, Кейнс критиковал еще в 1923г. Стремление США установить долларовый стандарт. Теория ключевых валют отражает политику гегемонии доллара в противовес золоту. Американский экономист Нуссбаум назвал доллар « богом валют», выдающейся валютой, которая вытеснила золото. Х Обрей утверждал, что валютная стабилизация в мире зависит от доллара как лидирующей валюты. 

Кризис Бреттонвудской системы обнаружил несостоятельность утверждений о превосходстве доллара над другими валютами. Американская валюта оказалась такой же нестабильной, как и другие национальные неразменные кредитные деньги. С 1960 -х. гг. в связи относительным ослаблением позиций США в мировой экономике «долларовый голод» сменился « долларовым пресыщением», началось ослабление лидирующих позиций доллара, и он дважды был девальвирован (1971-1973). 

Большинство идей теории не реализовано: не удалось добиться автоматического уравновешивания платежных балансов, эффективной защиты от стихийного движения «горячих» денег, пресечения международного распространения инфляции. 

Корчак Татьяна ЕК-221
 
DarkAssassinДата: Понедельник, 09.06.2014, 23:20 | Сообщение # 71
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Международные валютные системы

В истории валютных отношений было несколько валютных систем.
1. Парижская валютная система: золотой стандарт. Стихийно
сформировалась в XIX в. в форме золотомонетного стандарта. Юридически
она была оформлена межгосударственным соглашением на Парижской
конференции в 1867 г., которое признало золото единственной формой
мировых денег. Базировалась на следующих структурных принципах: — ее
основой являлся золотомонетный стандарт; — в соответствии с золотым
содержанием валют устанавливались их золотые паритеты; — режим свободно
плавающих курсов валют складывался с учетом рыночного спроса и
предложения, но в пределах золотых точек.
2. Генуэзская валютная система. После первой мировой войны был установлен золото-девизный
стандарт, основанный на золоте и ведущих валютах, конвертируемых в
золото. Вторая мировая вал. система была юридически оформлена
межгосударственным соглашением, достигнутом на Генуэзской международной
экономической конференции в 1922 г. Ее основой явились золото и девизы –
иностранные валюты.
3. Бреттон Вудсская система. На валютно-финансовой конференции ООН в Бреттон-Вудсе в 44 г. были
установлены правила организации мировой торговли, вал., кредитных и
финансовых отношений и оформлена третья мировая вал. система. Вводился
золото-девизный стандарт, основанный на золоте и двух резервных валютах –
долларе США и фунте стерлингов.
Бреттон-вудское соглашение предусматривало четыре формы использования золота как основы мировой
вал. системы: 1) сохранены золотые паритеты валют и введена их фиксация в
МВФ; 2) золото продолжало использоваться как м/н платежное и резервное
средство; 3) опираясь на свой возросший валютно-экон. потенциал и
золотой запас, США приравнял доллар к золоту, чтобы закрепить за ни
статус главной резервной валюты; 4) с этой целью казначейство США
продолжало разменивать доллар на золото иностранным центральным банкам
по официальной цене, установленной в 1934 г., исходя из золотого
содержания своей валюты.
Впервые в истории созданы м/н валютно-кредитные организации – М/н вал. фонд (МВФ) и М/н банк
реконструкции и развития (МБРР). МВФ предоставляет кредиты в ин. валюте
для покрытия дефицита платежных балансов в целях поддержки нестабильных
валют, обеспечивает валютное сотрудничество стран.
Кризис Бреттон-вудской системы достиг кульминации весной и летом 1971 г., когда
в его эпицентре оказалась главная резервная валюта. Кризис доллара
совпал с длительной депрессией в США после экономического кризиса
1969-1970 гг. Кризис американской валюты выразился в массовой продаже ее
за золото и устойчивые валюты и в падении курса.
Кризис Бреттон-вудской вал. системы породил обилие проектов вал. реформы.
4. Ямайская валютная система. Соглашение стран – членов МВФ в Кингстоне
(январь 1976 г.) оформило следующие принципы четвертой вал. системы. 1)
введен стандарт СДР вместо золото-девизного стандарта. 2) Юридически
завершена демонетаризация золота: отменены его официальная цена, золотые
паритеты, прекращен размен долларов на золото. 3) Странам предоставлено
право выбора любого режим вал. курса. 4) МВФ, сохранившийся на обломках
Бреттон-вудской системы, призван усилить межгосударственное валютное
регулирование.
Итоги функционирования СДР свидетельствуют о том, что они оказались далеки от мировых денег.
5. Европейский экономический союз и введение евро. В ответ на
нестабильность Ямайской вал. системы ЕЭС создали собственную м/н
(региональную) валютную систему в целях стимулирования процесса
экономической интеграции. 13 марта 1979 г. была создана Европейская вал.
система (ЕВС). ЕВС базировался на ЭКЮ – европейской вал. единице.
Неск. лет назад (с 99 по 02 гг) в Европе была создана единая валюта –
евро, единственное законное платежное ср-во для всех стран-участниц его
зоны (Бельгия Германия Испания Франция Ирландия Италия Люксембург
Нидерланды Австрия Португалия Финляндия Греция). Евро заменило ЭКЮ 1:1.
Она была представлена 1.01.99 и она стоила 1,17$. А год спустя – 0,97;
т.е. потеряла более 20% своей стоимости. Последние годы евро получило
устойч. рост на фоне падения $ и сейчас за евро дают около 1,3 $. По
мнению экономистов, в ближайшие годы зона евро будет существенно
расширяться, и через 10 лет в нее могут входить до 50 стран.


Балалаечников Валерий ЕК-221
 
Форум » Test category » Test forum » Валютные системы
 • Страница 5 из 5
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Поиск:

Copyright MyCorp © 2019 | Создать бесплатный сайт с uCoz