Мой сайт
Главная | Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
 • Страница 3 из 6
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • »
Форум » Test category » Test forum » Понятие безработицы, ее определение. Причины безработицы
Понятие безработицы, ее определение. Причины безработицы
МН-211Дата: Пятница, 18.05.2012, 22:46 | Сообщение # 31
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 130
Репутация: 0
Статус: Offline
Циклічне безробіття виникає тоді, коли в економіці відбува-ється загальний спад виробництва, який спричинюється скоро-ченням сукупного попиту та /або сукупної пропозиції. У кінце-вому підсумку це зменшує попит на робочу силу відносно її пропозиції і викликає циклічне безробіття. Отже, циклічне безро-біття виникає в умовах нерівноваги на ринку праці, тобто коли пропозиція праці перевищує попит, внаслідок чого з’являється дефіцит робочих місць.
Природне безробіття — це такий рівень безробіття, який забезпечується в умовах рівноваги на ринку праці і слугує індикатором повної зайнятості. Для аналізу рівня зайнятості фактичне безробіття порівнюється з природним безробіттям. Якщо фактичне безробіття відповідає природному рівню, то це означає, що економіка знаходиться в стані повної зайнятості: працюють усі, хто може і хоче працювати, а не працюють ті, хто не може або не хоче працювати. Якщо фактичне безробіття перевищує природне, то це свідчить про те, що в економіці має місце неповна зайнятість, викликана дефіцитом робочих місць. В умовах неповної зайнятості попит на працю менше за її пропозицію, що породжує циклічне безробіття.
Рубанова Н МН-211
 
КариночкаДата: Суббота, 19.05.2012, 00:46 | Сообщение # 32
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Официальные данные о безработных на конец апреля 2012 года...

Официальный уровень безработицы в апреле уменьшился до 1,7% от трудоспособного населения по сравнению с 1,9% в марте.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным ведомства, на конец апреля в Украине было зарегистрировано 486 тыс. безработных, тогда как месяцем ранее их было 531 тыс.
Количество безработных, получивших помощь от государства в апреле, составило 352,1 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного в этом месяце составил 946 грн.

Бабенко Карина,УП-301
 
КатюхаДата: Суббота, 02.06.2012, 11:20 | Сообщение # 33
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Шукати роботу в нашій країні можна двома шляхами: через офіційну державну установу – державну службу зайнятості або самостійно.
Та частина людей, які шукають роботу і реєструються в державній службі зайнятості, складає показник "рівень зареєстрованого безробіття". Тобто цей показник свідчить про кількість тих людей, які прийшли до центрів зайнятості та отримали статус безробітного. Цей статус надається у випадку, коли протягом семи днів після звернення людина не була працевлаштована на підходящу для неї роботу.
Збільшення зареєстрованого безробіття означає збільшення кількості звернень по допомогу у працевлаштуванні до служби зайнятості та зростання довіри до її послуг у населення.
Cтаном на 1 травня 2012 року на обліку в центрах зайнятості перебувало 506,1 тис. незайнятих громадян, у т.ч. мали статус безробітного 486,0 тис. осіб.
Проте показник щодо рівня зареєстрованого безробіття не дає повного уявлення про загальну ситуацію з безробіттям у країні. Для визначення реальних масштабів зайнятості і безробіття використовується світова практика – дані вибіркових обстежень населення з питань економічної активності, в основу яких покладена методологія Міжнародної організації праці (МОП). Показник рівня безробіття в країні визначається у відсотках як співвідношення чисельності безробітних до економічно активного населення віком 15–70 років. В Україні такі обстеження з 1995 року проводить Державна служба статистики.
За даними Державної служби статистики, рівень безробіття в Україні, визначений за методологією Міжнародної організації праці, знизився з 8,1% економічно активного населення у 2010 році до 7,9% економічно активного населення у 2011 році.
Докладно вищевикладені показники – рівень зареєстрованого безробіття і рівень безробіття, визначений за методологією МОП, розраховуються за різною методологією і тому не суперечать один одному, а відображають різні явища на ринку праці.
Отже, „рівень зареєстрованого безробіття” – це питома вага громадян, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні, серед чисельності населення працездатного віку, а „рівень безробіття (за методологією МОП)” – це загальна чисельність безробітних, які перебувають у пошуках роботи, в тому числі за допомогою державної служби зайнятості.

Бульба К. МН-211
 
RubiЧkaДата: Воскресенье, 03.06.2012, 21:20 | Сообщение # 34
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Репутация: 0
Статус: Offline
Уровень безработицы
Абсолютное количество безработного населения не в состоянии в полной
мере отразить остроту проблемы безработицы в стране. Количество безработных
— важный показатель, но он существует в отрыве от количества экономически
активного населения. Поэтому основным показателем использования ресурсов
труда является уровень безработицы в стране. Уровень безработицы — это
выраженное в процентах отношение количества безработных к экономически
активному населению.
Во-первых, многое зависит от самой методики определения безработных.
Если для расчета уровня безработицы принимается только количество
официально зарегистрированных безработных, то происходит занижение уровня
безработицы по сравнению с фактическим, — далеко не все, кто без работы и
кто ищет ее, обращаются в соответствующие службы; это одно, и другое — сама
процедура получения статуса безработного не выглядит достаточно простой, и
поэтому даже не всем из обратившихся в службы занятости удается ее осилить.
Чтобы избежать этого недостатка, в ряде стран, например США, количество
безработных определяют на основе выборочных опросов населения (в США ими
охвачено на постоянной основе 60 тыс. семей). Этот способ дает возможность
получить более полную информацию, хотя и он обладает определенными
недостатками.
Во-вторых, проблему составляет учет частичной безработицы или
частичной занятости. Так, в Украине в 90-х годах в условиях жесточайшего
спада производства обострение проблемы занятости проявило себя в основном в
скрытых формах. На многих предприятиях, в связи с сокращением объемов
производства, людей не столько официально увольняли, сколько отправляли в
неоплачиваемые долгосрочные отпуска, сокращали до 3—4, а иногда и до 2 дней
рабочую неделю, выплачивали минимальную заработную плату без фактического
предоставления работы н т. д. С одной стороны, руководители предприятий
надеялись на благоприятные изменения ситуации в перспективе и пытались
сохранить квалифицированные кадры. С другой стороны, у людей, попавших в
подобные ситуации, лучшего выбора во многих случаях просто не было, так как
экономику поразил общий спад и общее количество рабочих мест сокращалось.
Поэтому общим выводом, к которому приходят экономисты в Украине и
других странах, можно считать на нынешний момент следующее: определению
числа безработных, уровня безработицы представляет собой важную задачу, так
как речь идет об одном из важнейших макроэкономических показателей, но
методика, техника самого исчисления не достаточно совершенны.

УП-301, РУБЕЖАНСКАЯ ЮЛИЯ


Сообщение отредактировал RubiЧka - Воскресенье, 03.06.2012, 21:25
 
КариночкаДата: Понедельник, 04.06.2012, 17:00 | Сообщение # 35
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Фрикционная (добровольная) безработица. Это понятие используется по отношению к работникам, которые ищут работу или ожидают ее получение в ближайшее время. В обществе всегда имеется определенное число лиц, которые не работают: одни добровольно меняют место работы, другие ищут новую работу, так как были уволены. Данный вид безработицы является кратковременным. Безработица, вызванная тем, что установление соответствия между работниками и рабочими местами требует определенного времени, называется фрикционной.

Структурная безработица. С течением времени в технологии и структуре общественного производства происходят изменения, которые, в свою очередь, видоизменяют структуру спроса на рабочую силу. Спрос на некоторые виды профессий уменьшается (пишущие машинки) или совсем исчезает, а на некоторые, в том числе новые (персональные компьютеры), растет. Но рабочая сила медленно реагирует на эти изменения, возникает ситуация, когда ее структура не отвечает новой структуре рабочих мест, вследствие чего возникает структурная безработица. Кроме того, происходят изменения и в территориальном распределении рабочей силы. В результате в отдельных регионах наблюдается дефицит рабочей силы, а в других – накопление незанятого населения. Главным признаком такой безработицы является ее долговременный характер, поэтому она считается более острой проблемой рыночной экономики, чем фрикционная безработица. Принципиальная разница между этими двумя типами безработицы является та, что "фрикционные безработные" имеют определенные навыки, которые они могут продать, а "структурные безработные" не могут получить работу без определенной переквалификации или дополнительного обучения.

Циклическая безработица. Под циклической понимают безработицу, вызванную спадом производства и сокращением спроса на рабочую силу. Когда совокупный спрос на товары и услуги уменьшается, занятость также сокращается, а безработица возрастает.

Бабенко Карина,УП-301
 
NeaDekVaTHa[ya]Дата: Вторник, 05.06.2012, 14:03 | Сообщение # 36
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Хотелось бы коснуться безработицы именно Луганска за недавние года
Ведь, Луганский городской голова Сергей Кравченко награжден дипломом за лидерство областного центра в номинации «Город с самым низким уровнем безработицы в рейтинге «Лучшие города для жизни в Украине в 2010 году» по версии еженедельника «Фокус». Об этом сообщает пресс-службе Луганского горсовета.

В рейтинг вошли 55 городов. В предварительный список для исследований «Фокуса» традиционно были включены областные центры Украины, города с курортно-туристической и исторической привлекательностью, крупные промышленные и портовые города, города-спутники Киева, а также города, построенные для обслуживания атомных станций.

Возглавил рейтинг и стал лучшим для жизни в Украине в этом году южный город, крупнейший морской порт страны - Одесса.

Пятницкова Алина, УП - 301
 
КариночкаДата: Вторник, 05.06.2012, 14:07 | Сообщение # 37
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Экономически активное население включает:

1) лиц наемного труда;
2) самостоятельных работников;
3) неоплачиваемых членов семьи в трудоспособном возрасте;
4) лиц, которые временно не работают по объективным причинам (болезнь, отпуск и т.д.);
5) лиц, которые сочетают обучение с работой на условиях неполного рабочего дня; 6) учеников и лиц, которые проходят переподготовку.
Экономически пассивное население включает всех тех, кто независимо от возраста и пола не входит в выше названную категорию. Экономически активное население в странах рыночной экономики называется совокупной рабочей силой.

Бабенко Карина,УП-301
 
NeaDekVaTHa[ya]Дата: Вторник, 05.06.2012, 15:24 | Сообщение # 38
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
К безработным относятся лица 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период:
• Не имели работы (доходного занятия);
• Занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или коммерческие службы занятости, использовали или помещали объявления в печати, непосредственно обращались к администрации предприятий, использовали личные связи или предпринимали шаги к организации собственного дела;
• Были готовы приступить к работе.
При отнесении к безработным должны быть соблюдены одновременно все три критерия, перечисленные выше. К безработным относятся также лица, обучающиеся по направлению службы занятости. Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней, в соответствии с критериями, заложенными выше.
В составе безработных выделяются лица, не занятые трудовой деятельностью, зарегистрированные в службе занятости в качестве ищущих работу или признанных безработными.
Уровень безработицы – это удельный вес безработных в численности экономически активного населения.

Пятницкова Алина, УП - 301
 
VeraДата: Четверг, 07.06.2012, 12:42 | Сообщение # 39
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 132
Репутация: 0
Статус: Offline
В Україні у грудні 2011 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла порівняно з листопадом на 16,9%, або на 69,7 тис. осіб, і на 1 грудня становила 482,8 тис. осіб. У січні-грудні минулого року рівень безробіття у цілому скоротився на 11,4% (на 1 січня 2011 року кількість безробітних становила 544,9 тис. осіб).
Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.
За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття у цілому по Україні на 1 січня 2012 року становив 1,8% загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2011 року – 2,1%).
Кількість безробітних, які на 1 січня п.р. отримували допомогу з безробіття, становила 365,3 тис. осіб, що на 22,4%, або на 66,9 тис. осіб, більше порівняно з даними на 1 грудня 2011 року.
Середня сума допомоги з безробіття на 1 січня 2012 р. становила 879 грн., що на 34 грн. більше, ніж на 1 грудня 2011 року.
 
NeaDekVaTHa[ya]Дата: Четверг, 07.06.2012, 12:46 | Сообщение # 40
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Уровень безработицы – важнейший показатель рынка труда. Уровень безработицы – это процент безработной части рабочей силы.

Уровень = безработица/ рабочая сила *100
Безработицы

Считается, что рабочая сила состоит из работающих и безработных, но активно ищущих работу.
Споры по поводу определения уровня безработицы при полной занятости усугубляются тем, что на практике трудно установить фактический уровень безработицы, т.к. признание за человеком статуса безработного неизбежно содержит в себе сильный субъективный элемент. Например, невозможно совершенно объективно установить, ищет или не ищет человек работу, что для него означает работа; наконец, требуется, чтобы субъект признал себя безработным и обратился в службу занятости.

Продолжительность безработицы – промежуток времени, в течение которого человек ищет работу (с момента начала поиска работы и до момента трудоустройства или до наступления рассматриваемого периода), используя при этом любые способы.

Пятницкова Алина, УП - 301
 
VeraДата: Четверг, 07.06.2012, 12:51 | Сообщение # 41
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 132
Репутация: 0
Статус: Offline
Отсутствие взвешенной политики в области подготовки кадров вот уже в течение 20 лет после распада СССР привело страны Содружества независимых государств к резкому дисбалансу на рынке труда: в то время как вузы выпускают десятки тысяч экономистов, юристов и менеджеров, стране не хватает фрезеровщиков, токарей.

В итоге, после долгих лет обучения молодежь, пожелавшая получившая престижную профессию, не найдя работы по специальности либо отправляется на биржу труда, либо на курсы по освоению более востребованной профессии, либо еще хуже - ожидает у моря погоды в ожидании, пока работодатель сам найдет их. Все это время дипломированный отпрыск сидит на шее у родителей, мотивируя это пресловутым «не идти же мне, с высшим образованием, в грузчики ». Тогда как расположенный по соседству магазин уже не первую неделю не может найти этого самого грузчика.

Конечно, в сложившейся ситуации винить только молодежь нельзя. Ведь они хорошо помнят, как их родителям - квалифицированным электрикам и наладчикам - сначала по многу месяцев не выплачивали заработанные деньги, а потом и вовсе выбросили на улицы, а предприятия, которому они отдали всю жизнь, разобрали по кирпичам и продали. Причем выбрасывали в первую очередь обычных трудяг. И кто это делал: директора предприятий, их экономисты и юристы. Тогда же в страну хлынули западные фильмы, демонстрирующие чудесную жизнь белых воротничков. Все это вызвало у подрастающего поколения четкое понимание того, что «золотые руки» больше не могут быть кормильцами. И все устремились за американской мечтой, забыв, что живут отнюдь не в Америке.

Пора понять: стране нужны не только белые воротнички, но и умелые руки. Тот, кто умеет трудиться и является мастером своего дела, голодным не останется. Только тогда, когда мы все это поймем, у десятитысячной армии безработных юристов и экономистов появится шанс обрести настоящее призвание, а у магазина за углом - наконец-то найти грузчика.

ЯНЧУК ВЕРА УП 301
 
NeaDekVaTHa[ya]Дата: Четверг, 07.06.2012, 12:53 | Сообщение # 42
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Уровень безработицы представляет собой один из ключевых макроэкономических показателей, и правильное его определение необходимо для осмысления и прогнозирования результатов социально-экономической политики. Вместе с тем современный рынок труда характеризуется постоянными динамическими изменениями, переливами рабочей силы из одного состояния занятости в другое.
Оценка динамических потоков на рынке труда позволяет выявить факторы, в наибольшей степени детерминирующие изменения в структуре безработицы. Так, высокий её уровень в какой-либо социально-экономической группе населения может быть связан не только с большой вероятностью потери работы, но и с частой переменой места работы, низкой социально-экономической мобильностью и недостаточной активностью в поиске работы, длительным периодом безработицы, малой вероятностью сохранения рабочего места и т.д. Для целей макроэкономической политики важно не только правильно оценить уровень безработицы в той или иной группе населения, но и установить, какие из потоков рабочей силы на рынке труда приводят к такому уровню безработицы.

Пятницкова Алина, УП - 301
 
VeraДата: Четверг, 07.06.2012, 12:59 | Сообщение # 43
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 132
Репутация: 0
Статус: Offline
Безработица – это состояние, когда трудоспособное население ищет, но не может найти работу. Все население страны можно разделить на трудоспособное и нетрудоспособное.
Трудоспособное население – это люди, в возрасте от 16 до 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), которые хотят и могут работать.
Нетрудоспособное (экономически неактивное) население – это все остальные категории граждан:
1) учащиеся и студенты, посещающие дневные учебные заведения;
2) лица, получающие пенсии по старости, на льготных условиях, по инвалидности;
3) лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми;
4) отчаявшиеся найти работу и прекратившие ее поиски;
5) военнослужащие срочной службы;
6) лица, находящиеся в местах лишения свободы или на принудительном излечении;
7) лица, у которых нет необходимости работать (например, иждивенцы и тунеядцы).
Рабочая сила – это часть трудоспособного населения, которая имеет желание работать, а не реализовывать свой труд в пределах домашнего хозяйства.
Часть рабочей силы, занятую в производстве, частном бизнесе, сфере услуг, государственной службе, принято называть занятыми.
Часть рабочей силы, которая не имеет своего рабочего места, но имеет желание работать, называется безработными.
Согласно законодательным актам Российской Федерации, безработными признаются люди, которые:
1) не имеют работы и заработка;
2) зарегистрированы в службе занятости для поиска подходящей работы;
3) готовы приступить к работе в любой момент.
В зависимости от обстоятельства, из-за которого человек не имеет работу, безработных можно классифицировать на 4 группы:
а) впервые ищущие работу;
б) вышедшие на рынок труда после перерыва;
в) потерявшие работу после увольнения;
г) добровольно оставившие работу.
Экономисты выделяют следующие виды безработицы:
1) циклическая безработица. Один из самых первых и главных видов безработицы, который возникает из-за спада производства и общего низкого спроса на рабочую силу во всех сферах, отраслях, регионах. Во время спада ее уровень может достигать 8–10%;
2) фрикционная безработица. Явно менее негативный вид безработицы, который связан с так называемым положением «между работами» (постоянное движение населения от профессии к профессии, из одной местности в другую, временная незанятость женщин в связи с рождением ребенка, поиск работы теми, кто только что закончил учебное заведение или кто отслужил в армии). Главной особенностью такого вида безработицы является непродолжительность. В подобных ситуациях постоянно кто-то находится (2–8% рабочей силы), т. е. имеется как бы «штатный состав», данный вид безработицы невозможно устранить;
3) институциональная безработица. По ее названию можно понять, что она возникает из-за действия общественных институтов. Например, государство может выплачивать немалые социальные пособия, побуждая при этом часть трудоспособного населения не работать. Или деятельность профсоюзов, направленная на постоянное увеличение заработной платы, делает рабочую силу очень дорогой и вынуждает работодателей уменьшать свой спрос на рынке труда;
4) структурная (технологическая) безработица. Данный вид безработицы возникает в связи с изменениями в строении народного хозяйства: вымирают некоторые профессии или даже целые отрасли; перестраивается экономика регионов; изменяются под давлением научно-технической революции сами технологии; т. е. структура рабочей силы начинает не соответствовать спросу на труд из-за научно-технических, технологических, организационных нововведений. О наличии в стране структурной безработицы говорит высокий уровень вакансий, которые не могут быть заняты без переквалификации работников;
5) сезонная безработица образуется в отраслях, для которых свойственны сезонные колебания объемов производства (обслуживание летних курортов);

Добавлено (07.06.2012, 12:59)
---------------------------------------------
6) частичная безработица возникает на предприятиях, которые вынуждены перейти на неполный рабочий день или сокращенную рабочую неделю;
7) скрытая безработица включает в себя людей, которые формально вроде бы и работают, а фактически занимают лишние рабочие места, т. е. ту работу, которую может сделать и один работник, делают два, а то и три человека.
Для более конкретной характеристики безработицы в экономической теории применяют 3 взаимосвязанных показателя: уровень безработицы, естественный уровень безработицы, полная занятость.
Уровень безработицы – это отношение числа безработных к общей численности рабочей силы, выраженное в процентах:

Ru= (U / L)Ч100%,

где U – число безработных;
L – численность рабочей силы;
Ru – уровень безработицы.

Естественный уровень безработицы – это минимально возможный в стране уровень безработицы при полной занятости (5–6%). Число свободных рабочих мест приблизительно равно числу людей, ищущих работу.
Полная занятость – это состояние в обществе, когда безработица не превышает своего естественного уровня (5–6%).
Кроме того, необходимо различать численность безработных, зарегистрированных на биржах труда (в службах занятости) и общую численность безработных, при расчете которой к безработным относятся все те, кто не имеет работы, активно ищет ее и готов к ней приступить в кратчайшие сроки.
Причины безработицы многообразны: это и психологические, и коммуникативные, и целый ряд экономических причин. В качестве экономических причин, порождающих безработицу, можно выделить следующие:
1) развитие современных технологий, появление нового оборудования, машин приводят к высвобождению части работников, которым требуется переподготовка или переквалификация;
2) сокращение управленческого аппарата;
3) экономический спад, в результате которого снижаются потребности экономики в ресурсах, в том числе и трудовых;
4) структурные сдвиги в экономике, приводящие к исчезновению устаревших отраслей и предприятий, и появление новых;
5) сезонные изменения в спросе на рабочую силу в связи со спецификой производства (например, сельское хозяйство, строительство, туризм и т. д.).
Безработица носит негативный характер и для экономики имеет множество последствий. Среди негативных последствий безработицы самым главным является недовыпуск продукции (сокращение производства), потеря части ВНП.
Для определения величины потери ВНП используется закон Оукена, выражающий математическую зависимость между уровнем безработицы и отставанием в росте ВНП. Он доказал, что соотношение 1 : 2,5 определяет абсолютные потери продукции при любом уровне безработицы. Это значит, что если безработица превышает естественный уровень на 1%, то уменьшение объема валового национального продукта составит 2,5%; если на 2% – то 5% и т. д.
Но существуют и другие негативные последствия безработицы:
1) снижение уровня жизни не только самого безработного, но и его семьи;
2) снижение поступлений от налогов в бюджеты всех уровней;
3) увеличение преступлений и количество психических заболеваний.
Безработица нуждается в государственном регулировании. Существует две точки зрения в решении этого вопроса:
1) теория Кейнса состоит в том, что причиной безработицы является недостаточный уровень совокупного спроса; при этом если увеличить совокупный спрос, то и пропорционально уменьшится безработица;
2) государственная политика занятости, осуществляемая по двум направлениям:
а) регулирование уровня и продолжительности безработицы; при этом необходимо использовать службу трудоустройства (занятости), которая сокращает время поиска человеком работы, информируя его об имеющихся вакансиях; кроме того, эти службы призваны решать вопросы переквалификации работников;
б) гарантии материальной и социальной поддержки:
– выплата пособий по безработице;
– предоставление компенсации работникам, увольняемым с предприятий при сокращении численности штатов, реорганизации или ликвидация предприятия;
– выплата стипендии на период повышения квалификации или переподготовки.
Вместе с тем у безработицы есть своеобразные положительные черты. Во-первых, безработные – это резерв рабочей силы для роста производства. Во-вторых, конкурентная борьба между работающими и безработными приводит к повышению эффективности труда.

ЯНЧУК ВЕРА УП 301

 
NeaDekVaTHa[ya]Дата: Четверг, 07.06.2012, 13:01 | Сообщение # 44
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Проблему занятости Кейнс ставил в центр своей экономической модели как залог социального равновесия, а вместе с тем и ключ к экономическому росту. Причины высокого уровня безработицы Кейнс видел в несоответствии между сбережениями и инвестициями как следствии низкой заработной платы широких слоёв населения. Кейнс – первый из западных экономистов ХХ в., после Маркса и Веблена (XIX в.), кто обвинил богатых в существовании безработицы и кризисов из-за того, что они замораживают в своих корыстных интересах большую часть национального дохода, вместо того чтобы направить его в инвестиции (явление, заметное в нашей действительности). Если общество обеспечит занятость рабочей силы, то оно тем самым обеспечит и постоянный экономический рост, общее экономическое равновесие, а вместе с тем и социальное процветание. Но эта проблема, считал Кейнс, под силу только государству.
В центре модели Кейнса – уровень занятости рабочей силы, который он связывает с уровнем «эффективного спроса». Это чисто экономическая категория, состоящая из «потребительского спроса» и «инвестиционного спроса». Уровень «эффективного спроса» определяет уровень производства, т.е. эффективного предложения материальных благ и услуг, что, в свою очередь, определяет уровень занятости рабочей силы. Получается всё очень просто: чем выше уровень «эффективного спроса», тем выше уровень производства, а, следовательно, выше и уровень занятости. Так достигается экономическое равновесие, экономика работает ритмично, безработица спадов и конвульсий, обеспечена занятость рабочей силы, минимальна безработица и высока заработная плата как основа обеспечения потребностей населения в товарах и услугах. Вывод: необходимы меры, учитывающие психологические склонности людей, о которых сказано выше (склонность к потреблению, инвестициям и сбережениям).
Экономическое равновесие, по Кейнсу, измеряется тремя показателями: максимальным уровнем эффективного предложения товаров и услуг; максимальным уровнем эффективного спроса (потребительского и инвестиционного); полной занятостью рабочей силы. «…Уровень занятости, -пишет он, - определяется точкой пересечения функций совокупного спроса и совокупного предложения. Именно в этой точке ожидаемая прибыль будет наибольшей. Величину D в той точке кривой функции совокупного спроса, где она пересекается с функцией совокупного предложения, назовём эффективным спросам».
При этом Кейнс учитывает, что полная занятость невозможна, и определяет безопасный предел безработицы в 3%, который может быть стимулирующей величиной. Он считает более выгодным для государства занять рабочую силу даже бесполезным трудом, за что платить зарплату, нежели выдавать пособия по безработице.

Пятницкова Алина, УП - 301
 
КариночкаДата: Четверг, 07.06.2012, 14:00 | Сообщение # 45
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Последствия безработицы:

Наличие циклической безработицы представляет собой серьезную макроэкономическую проблему, служит проявлением макроэкономической нестабильности, свидетельством неполной занятости ресурсов.
Выделяют экономические и неэкономические последствия безработицы, которые проявляются как на индивидуальном уровне, так и на общественном уровне.
Неэкономические последствия безработицы - это психологические и социальные и политические последствия потери работы. На индивидуальном уровне неэкономические последствия безработицы состоят в том, что если человек в течение продолжительного времени не может найти работу, то это часто приводит к психологическим стрессам, отчаянию, нервным (вплоть до самоубийства) и сердечно-сосудистым заболеваниям, развалу семьи. Потеря стабильного источника дохода может толкнуть человека на преступление (кражу и даже убийство), асоциальное поведение.
На уровне общества это, в первую очередь, означает рост социальной напряженности, вплоть до политических переворотов. Не случайно американский президент Франклин Делано Рузвельт, объясняя причину разработки и проведения им политики «Нового курса» для выхода из Великой Депрессии, главной проблемой которой была огромная безработица (в США в этот период безработным был каждый четвертый), писал, что тем самым он хотел «предотвратить революцию отчаяния». Действительно, военные перевороты и революции связаны именно с высоким уровнем социальной и экономической нестабильности. Кроме того, социальными последствиями безработицы являются рост уровня заболеваемости и смертности в стране, а также рост уровня преступности. К издержкам безработицы следует отнести и те потери, которое несет общество в связи с расходами на образование, профессиональную подготовку и обеспечение определенного уровня квалификации людям, которые в результате оказываются не в состоянии их применить, а, следовательно, окупить.
Экономические последствия безработицы на индивидуальном уровне заключаются в потере дохода или части дохода (т.е. снижении текущего дохода), а также в потере квалификации (что особенно плохо для людей новейших профессий) и поэтому уменьшении шансов найти высокооплачиваемую, престижную работу в будущем (т.е. возможном снижении уровня будущих доходов).
Экономические последствия безработицы на уровне общества в целом состоят в недопроизводстве валового национального продукта, отставании фактического ВВП от потенциального ВВП. Наличие циклической безработицы (когда фактический уровень безработицы превышает ее естественный уровень) означает, что ресурсы используются не полностью. Поэтому фактический ВВП меньше, чем потенциальный (ВВП при полной занятости ресурсов). Отставание (разрыв) фактического ВВП от потенциального ВВП (GDP gap) рассчитывается как процентное отношение разницы между фактическим и потенциальным ВВП к величине потенциального ВВП:

GDPgap = (Y - Y*)/Y* * 100%,

где Y – фактический ВНП, а Y* - потенциальный ВВП.

Бабенко Карина,УП-301
 
Форум » Test category » Test forum » Понятие безработицы, ее определение. Причины безработицы
 • Страница 3 из 6
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • »
Поиск:

Copyright MyCorp © 2019 | Создать бесплатный сайт с uCoz